Zpět      Tisk     Všechny články

Jít a vidět

3.9.2006 v 08:24

Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činností v přírodě a chce-li někdo skutečně poznat krajinu, musí ji projít pěšky.


Jít kulturní krajinou a vidět ji
V této době, převážně zdravotní nebo výkonnostní cykloturistiky ochabuje čím dál více fenomén pěší chůze přírodou, kulturní krajinou. Vyznačuje ji radost ze svobodného pohybu a bezúčelných toulek jen tak, křížem krážem. Chůze to není pouze pohyb, ale je zdrojem různorodé podívané: voda, vzduch, kámen, vítr, světelný efekt, prostředníky jsou pohyb těla a ostrost oka - Je to osvěžení očí a rozptýlení ducha. Cestu vymezují směr a trasa, místa a čas, její součástí se však samozřejmě stávají také nepředvídatelné okolnosti, zkušenosti a dobrodružství (počasí, bloudění, setkání atp.)
„Cítíme-li se součástí toho, co je kolem nás, pak by nám jako přirozeně posvátné mělo připadat každé místo, v němž žijeme a v němž jsme doma" Jünger, E.


Chůze a duševní čilost…
Do hor stoupají poutníci kvůli panoramatickým krajinným výhledům stejně jako kvůli příležitosti poznat jak se chůze krajinou může stát rituálem i meditací. Chůze je také účinnou prevencí snižování psychické výkonnosti, ke kterému dochází se zvyšujícím se věkem.
„Rytířský a bohatýrský duch, který kdysi vyznačoval rytíře, nyní jako by přebýval v chodci nebo snad do něj vstupoval…, chůze je sama podnikem a dobrodružstvím celého dne" H. D. Thoreau


Prospěšnost "obyčejné" chůze
Už řecký lékař Hippokrates pokládal chůzi za "nejlepší lék pro člověka". Jedno pořekadlo dokonce říká: "Mám dva lékaře, jsou to moje pravá a levá noha". Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně chodí pěšky jsou méně nemocní než ti, kteří šetří každý krok. Chůze je ideální i pro starší lidi, u nichž by jinak jiný sport, s nímž by začínali od začátku, vedl k nezdravému zatěžování kloubů a vazů. Chůze se naopak hodí i pro lidi s vysokým tlakem nebo kloubními problémy. Dvacetikilometrový pochod jednou za týden může při střízlivém aktivním způsobu života nahradit aerobik a prodloužit průměrnou délku našeho života o několik let.
„Přiměřená chůze na zdravém vzduchu je pro lidský organismus blahodárná, je nutné kráčet pomalu, abychom stačili vidět a poznávat okolí i lidi, chodit se má hezky." J.G. Jarkovský


Chůze v hlubokém sněhu
Jdete pomalu vpřed a slyšíte jen vrzající sníh pod nohama. Větve stromů jsou obaleny zmrzlými krystalky jinovatky a okolo Vás se rozléhá obrovská plocha zasněžená třpytivým sněhem, nikde ani živáčka jen stopy zvířat, stříbrný prach se sype z větví…. Pohyb na sněžnicích umožňuje lidem provádět výlety do přírody iv zimním období bez lyžařské výbavy a naučené lyžařské techniky. Umožňují jít hlubokým a měkkým sněhem, lesem i prudkými svahy, kam by se pěší turista ani lyžař nedostali.
„Největší zážitek z cesty je překonání vzdálenosti rychlostí přirozenou člověku" F. Skála

 

Ať už vykročíte z jakýchkoliv důvodů, z holemi nebo s pomocí sněžnic - putování po Krkonošských cestách se pro Vás stane nezapomenutelným zážitkem. Tak tedy zdar a sílu, a ať vám to hezky šlape.

[ dh ]

Krásy pěší turistiky

Mezitím slunce zapadlo a všechno se propadlo do šedivého odstínu tmy...

Pěší turistika

Vybrané trasy pro pěší turistiku v okolí Harrachova

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS