Zpět      Tisk     Všechny články

Zápisky J. Čelakovského

19.8.2006 v 10:07

Jaromír Čelakovský (1846—1914), syn básníka Františka Ladislava, mladočeský politik, pražský archivář, významný právní historik, profesor právnické fakulty české univerzity a organizátor vědeckého života, zanechal rozsáhlou pozůstalost, obsahující mimo jiné početnou korespondenci a také deník nazvaný Moje zápisky, ve kterých nacházíme pravidelné, leč kusé informace o návštěvách Krkonoš a posléze Harrachova

Pro Jaromíra se stal Harrachov po mládí prožitém ve Vratislavi a po Praze druhým domovem. První zaznamenaný pobyt manželů Čelakovských v Krkonoších se datuje o prázdninách v roce 1874. Dne 23. července vyjeli z Prahy na Turnov a Semily a odtud na Vysoké. Potom příležitostí (povozem) do wurzelsdorfských lázní, kde prožili čtyři týdny „v nejkrásnějším vzduchu lesním a horském“.

Pod jménem Wurzelsdorf, či zkráceně Wurzl, se skrývá pojizerský Kořenov.(Dobrodiní zdejších slatinných lázní požíval Čelakovský i později, za pobytů v Harrachově.) Ubytovali se se ženou Marií u hostinského Hájka. Z místa podnikli řadu kratších výletů: na vrch Štěpánku, Bílou skálu, Návarov, „na Stanova k Zemanovům“ a do Harrachova k vodopádu „Mumlu“.
V dalších zprávách se už objevuje jako místo pobytů pravidelně Harrachov.

Dne 8. srpna 1889 kupuje Jaromír Čelakovský v místě pozemek o rozloze 861 čtverečných sáhů. Harrachovská vila se stává místem pravidelných prázdninových pobytů rodiny a jejích blízkých příbuzných. V jejich náplni jsou časté výlety do hor za krásami hlavního hřebene a slezské strany pod ním.
Z Čelakovského kusých poznámek poznáváme sílící proud Čechů, zvlášť z Prahy, do Harrachova. Rád to postupně konstatuje. Přijíždí sem nejstarší dcera Mařka, svobodná učitelka, s přítelkyní, „slečnou řídící Černou“. Vila se stává pravidelným útulkem početných rodin dcer Čelakovského: Zdeňky, provdané Kurzové, a Milady Fähnrichové.

Mezi „objeviteli“ Harrachova se nachází v sílícím praménku pražských hostů „mezi jinými i výtečný náš povídkář Rais s rodinou“. Jeho přítomnost tu zapisuje Čelakovský v poznámce z 1. srpna 1904. Prostředí Harrachova poskytlo Raisovi podněty pro pozdější román O ztraceném ševci, který vyšel v letech 1918–19. Přímo mezi hosty vily můžeme uvést též paní Riegrovou z Vilémova, poslance zemského sněmu Josefa Jirouska a císařského radu Josefa Schröttera nebo Františka Korbela, rakouského konzula ze San Franciska, a řadu dalších.

Nebudeme daleko od pravdy, že to byl kromě jiných také Jaromír Čelakovský, kdo přispěl ke známosti a pozdějšímu rozmachu Harrachova jako střediska cestovního ruchu.

 

[ dh ] zdroj: Časopis Krkonoše - Jizerské hory

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS