Zpět      Tisk     Všechny články

Výstavba marketu

1.8.2006 v 19:33

Dotazy a připomínky týkající se výstavby prodejny potravin neboli marketu, slyšíme ze všech stran. Bylo přislíbeno, že market bude stát do konce roku 2004, pak 2005 a pořád nic.

V loňském roce došlo k vykácení pozemků 1028/83 a 1028/84 za domem seniorů. Byla podepsána smlouva s firmou Realsant a následně jim byly pozemky odprodány s tím, že pokud nebude výstavba marketu do dvou let realizována, získá Město pozemky zpět za stejných podmínek, za kterých byly odprodány.

Situace se vyvíjela příznivě pro výstavbu marketu PLUS, avšak v loňském roce došlo ke změně managementu firmy, který nakonec od výstavby v Harrachově ustoupil. K rozhodnutí firmy přispělo i protahující se územní řízení a odvolání pana ing. Vacka proti vydání územního rozhodnutí. Jednání s firmou Realsant dále pokračovala a pokračují. V minulých měsících byl projeven zájem firem Lidl a Norma. S těmito firmami bylo dále jednáno prostřednictvím společnosti Realsant, kterou zastupuje ing. Chrást.

Poslední informace, která byla přednesena i na jednání Městského zastupitelstva je taková, že písemně potvrdila žádost firma Lidl a v nejbližších dnech by měla být podepsána smlouva. Zástupci vedení Města Harrachov ujistili investora, že bude po všech stránkách, včetně projednání se Správou KRNAP, napomáhat k co nejrychlejšímu vydání stavebního povolení na výstavbu marketu. Investorem bylo přislíbeno, že učiní vše, aby byla výstavba realizována ještě v letošním roce.

 

[ dh ]
Josef Slavík
Harrachovský zpravodaj

Potraviny PLUS 16.8.2005
Zástupce investora stavby - "..doufám, že se v příštím roce sejdeme na slavnostním otevření prodejny v co největším počtu."

 

Zde se můžete podělit o svůj názor na stavbu marketu s ostatními návštěvníky

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS