Zpět      Tisk     Všechny články

Počátky turistiky

21.7.2006 v 11:33

Nedaleká minulost Krkonoš dokládá rychlý nárůst návštěvnosti až k současnému stavu dosahujícímu řádu milionů lidí ročně. Stoupající nároky návštěvníků, velmi často překračující možnosti přírody, ohrožující její rovnováhu a kvalitu životního prostředí.

V mlhavých počátcích někdy ve 13. století sem osídlence, horníky, dřevorubce, uhlíře a skláře zavedl zájem o ukrytá a nedotčená přírodní bohatství hor, rudy a dřeva. Do druhé poloviny 16. století můžeme umístit nástup další etapy, zemědělské využívání. Do druhé poloviny 18. století vstupuje myšlenkové hnutí romantismu, vyvolávající zájem o putování do panenských hor – turistiku. Nastartoval novou historickou etapu, etapu cestovního ruchu, ve které žijeme a jejíž problematiku musíme řešit. V té době vycházejí rovněž první publikace snažící se podat prvním zájemcům o putování po horách základní informace, odhalit tajemství přírody a propagovat jejich výjimečnost.

Ke konci 18. století existovala již převážná většina dnes známých bud, jejich skupin i rozloha jimi obhospodařovaných lučních enkláv. Soudobé prameny uvádějí 2,5–3 tisíce bud rozptýlených po celých Krkonoších. Mnohé z nich byly známé pod jiným jménem než dnes. Jinde se jejich počet a zejména charakter postupně změnil. Řada tehdejších tak zvaných letních bud, primitivních a využívaných proto pouze v letním období, se změnila na celoročně, tedy i v zimě obývané – zimní.

Přesnější údaje o počtu návštěvníků Krkonoš z konce 18. století nemáme. Víme jen, že jejich nástup byl rychlý. Stoupal i počet původně hospodářských bud, které reagovaly na novou situaci poskytnutím pohostinství. V letních měsících na začátku 19. století se „Krkonoše návštěvníky jen hemžily“, což je nutné chápat relativně. Pohybovali se po starých cestách domorodců a k nově objevovaným objektům vyšlapávali i další. Mnoha oblastem se však ještě vyhýbali. Byla to především velkolepá, romantická, ale divoká oblast Bílého Labe i Labský důl.

Cestování v horách nebylo zdaleka tak snadné jako dnes. Cesty byly špatné, lidé, kteří hory navštěvovali, nebyli zvyklí na fyzickou námahu a nevlídné počasí. Jejich vybavení a oblečení bylo naprosto nevhodné. Vždyť ještě tehdy dámy chodily do hor v krinolínách s čepci, pánové ve fracích s cylindrem na hlavě. Již tehdy se doporučovalo vhodné „sportovní“ oblečení a zejména obutí.

Počet návštěvníků poměrně příkře stoupal. Zaznamenán byl výrazný nárůst návštěvníků za posledních dvacet let, zvyšující se počet bud poskytujících pohostinství a zaměstnání a výdělek celé armády průvodců a nosičů materiálu i lidí uplatňujících se při tzv. cizineckém ruchu. Zákonitě se objevil a začal stoupat jeho nepříznivý tlak na přírodu.

[ dh ]

foto: dh

zdroj: Časopis Krkonoše - Jizerské hory

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS