Zpět      Tisk     Všechny články

Virus ptačí chřipky

20.3.2006 v 19:58

Zprávy o výskytu ptačí chřipky v sousedních zemích EU, zejména Polsku a Německu, kde zjištěných případů bylo více, nedává spát našim sdělovacím prostředkům, chovatelům ptactva i většině občanů obecně. Co je to vlastně za onemocnění, jak se projevuje a je pro nás opravdovou hrozbou?

Ptačí chřipka není nic nového pod sluncem, jedná se o virové onemocnění ptactva, méně často může napadat i vepře. Má dvě základní formy, vysoce a nízce patogenní. Tzv.nízce patogenní varianta se projevuje načepýřeným peřím, snížením snůšky vajec a snadno může uniknout pozornosti. Sama o sobě není příliš nebezpečná, ovšem tzv. vysoce patogenní varianta se z ní může s přenosem v chovu vyvinout. Proto by chovatelé drůbeže měli věnovat pozornost i zdánlivě bezvýznamným změnám v chování zvířat.

Virus ptačí chřipky typu A má mnoho podtypů, pouze viry podtypu H 5 a H 7 nás však zajímají z hlediska možného přenosu infekce na člověka. Jednoduše řečeno, nebezpečí pro člověka tkví v mutaci viru ptačí a běžné lidské chřipky. Lidé se mohou nakazit přímým kontaktem s nakaženou drůbeží, ale i kontaktem s půdou a prachem, v nichž je obsažen virulentní trus.

Letáky ministerstva zemědělství

Jaké zásady je tedy třeba dodržovat, abychom riziko snížili na minimum?

1) V maximálně možné míře zabránit styku domácího ptactva s volně žijícím,
2) věnovat zvýšenou pozornost anomáliím v chovu,
3) dbát na hygienické zásady ve styku s drůbeží, zejména při zpracování masa,
4) konzumovat dobře tepelně zpracovanou drůbež i vejce.

Co se prevence týče, u ptačí chřipky platí obdobné zásady jako u běžné chřipky, zdravý jedinec je méně náchylný, než člověk s oslabeným organismem, přísun vitamínů tedy v žádném případě neuškodí, ovšem reklamy ve stylu "skvělá voda proti ptačí chřipce" by nás neměly zmást, jsou tu jen proto, aby důvěřivým občanům tahaly peníze z kapes. Skutečným lékem je pouze Tamiflu, lék první volby, který většina z vás již zná z televize a dle sdělení hlavního hygienika by letos v naší republice měl být v dostatečném množství.
A na závěr si řekněme, jak se má zachovat zodpovědný občan, jestliže narazí na procházce přírodou na uhynulé ptáky. Státní veterinární službě se má hlásit hromadný úhyn minimálně 5 kusů volně žijících ptáků na jednom místě, ovšem při úhynu kachny, husy, labutě, volavky nebo kormorána se hlásí i ojedinělé úhyny. Tedy v žádném případě se uhynulých ptáků nedotýkat, zabránit domácím zvířatům, psům a kočkám, požírat tyto zdechliny a ihned informovat veterinární správu.
Pro tanvaldsko platí tato telefonní čísla:
1) v pracovní době: 485 246 691
2) v mimopracovní době: 728 042 881 (MVDr. Jaroš)
         723 742 931 (MVDr. Kaudel)
         724 155 885 (MVDr. Dvořák)


Jak je to tedy u nás s ptačí chřipkou? Je důvod k panice?
V tomto okamžiku, kdy píšu tento článek, nebyl v České republice virus ptačí chřipky dosud zjištěn, ale je zřejmé, že v jarním období bezpochyby zjištěn bude. Důvod k panice to není, ale důvod k ostražitosti jistě ano, ostatně jako každé větší či menší riziko, s nímž musíme žít.

 

[ V.Hošek, Městský úřad Tanvald, krizové řízení ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS