Zpět      Tisk     Všechny články

Vrcholková kalamita

16.3.2006 v 10:21

Značná sněhová nadílka se projevila, mimo jiné, škodami na lesních porostech Krkonoš. Počátkem zimy byla situace poměrně příznivá, ale po krátkém oteplení a ztěžknutí sněhu se začaly stromy lámat, což se v tomto období opakuje pravidelně.

Připomeňme jen rozsáhlou vrcholkovou kalamitu z roku 1995, kdy ve východních Krkonoších bylo rozlámáno vlivem obrovské námrazy cca 15 000 m3 dřevní hmoty.

Tehdy byla situace opravdu vážná, protože námraza narůstala vlivem mrazivého počasí a mlhy do hrozivých rozměrů. Tíhu tenkrát nevydržely např. ani sloupy elektrického vedení.

Důvody letošní kalamity jsou obdobné. Stromy jsou příliš zatíženy, i když původ zatížení je rozdílný. Zmrzlý, původně mokrý sníh dokáže zlomit nejen jehličnany, ale i listnaté stromy. Z lesnické praxe je známo, že za normálních podmínek jsou v zimním období lámány vršky většinou jen u stromů, které geneticky neodpovídají danému stanovišti. Znamená to, že osivo bylo získané ze stromů rostoucích v nižších nadmořských výškách s obvykle menší, nebo vůbec žádnou sněhovou pokrývkou. Takové stromy nejsou adaptovány na extrémní zatížení, které se může vyskytnout v horských podmínkách.Odlišný je nejen typ větvení a tvar koruny, ale i rychlost růstu.

V lesích pak při pohledu do korun stojících stromů můžeme najít tzv. dvojáky (stromy se zlomeným hlavním vrcholem a dvěmi vrcholy bočními), trojáky atd. Téměř vždy to ukazuje na určitý genetický problém. Existují však i výjimky. Těmi jsou extrémní klimatické podmínky, kterým neodolá ani stanovišti odpovídající genetický materiál. Tato situace vznikla na přelomu roků 2005 a 2006. Nejvíce byla zasažena západní část Krkonoš, zejména Harrachovsko; dále byla postižena Rokytnice a částečně i Rezek.

Struktura zasažených porostů je poměrně různorodá, ale nejvíce jsou postiženy lesní porosty průměrného stáří mezi 70 a 90 lety. Vesměs se jedná o poškození individuální bez velkého plošného rozsahu. Jednotlivé zlomené stromy budou v jarních měsících odtěženy a dřevní hmota bude dále zužitkována. Teprve rozsah poškození jednotlivých kmenů nám ukáže více o finančních ztrátách na průměrném zpeněžení. Nepředpokládáme však, že by tato ztráta měla být dramatická.

Tak se jevila naopak situace kolem některých cest. Nakloněné stromy, ohnuté častokrát přes vozovku, hrozily pádem. Částečně tuto situaci řešil hasičský záchranný sbor. V současnosti Správa Krkonošského národního parku uvolňuje další cesty s jednotlivými zlomenými stromy. Jako příklad můžeme uvést cestu z Harrachova do Rokytnice.

Lze říci, že vzniklá situace se rozhodně nedá popsat slovem katastrofa. Klimatické podmínky zapříčinily vznik řady problémů kolem cest a silnic, které se však podařilo vyřešit. Kalamita uvnitř lesních porostů je podle současných odhadů řešitelná – podobné problémy lesníci-ochranáři v Krkonoších řeší téměř každý rok.[ dh ] zdroj: Časopis:Krkonoše Jizerské hory

 

 

Fotosoutěž

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS