Zpět      Tisk     Všechny články

Krkonoše–lyžařský běžecký ráj

9.2.2006 v 13:51

Letošní zimní sezonou vstupuje projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj do šestého roku života a z původních asi 350 km se síť upravovaných tras postupně rozrostla na téměř 570 km.

Celý projekt odstartovala iniciativa Svazku krkonošských měst a obcí v roce 2000. Ve spolupráci se Správou KRNAP byla společně deklarována základní filozofie projektu a jeho cíle. Těmi jsou zejména výrazné zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování a tedy podpora cestovního ruchu a zároveň snaha tyto zimní aktivity usměrnit do míst, které jsou vyhovující i z hlediska ochrany přírody v nejcennějších vrcholových partiích I. a II. zóny. Rok 2004 znamenal přelom v celkovém pojetí. Byl vypracován projekt celokrkonošské sítě trvale udržovaných tras, který má dlouhodobě vymezovat území určená pro běžecké lyžování a zajistit jejich pravidelnou údržbu.

Je logické, že u tak ambiciózního projektu bude zapotřebí delšího časového horizontu na doladění všech aspektů, tak aby došlo k rozumnému kompromisu mezi jistě potřebnou podporou cestovního ruchu na straně jedné a nutností chránit unikátní krkonošskou přírodu na straně druhé. Dořešení sporných bodů tak zůstává úkolem všech zúčastněných stran: Svazku měst a obcí Krkonoše, Správy KRNAP, všech subjektů, které úpravu tras přímo technicky zajišťují, ale zároveň i všech lyžařů, kteří by měli při svých aktivitách v jednom z nejlepších běžeckých areálů Čech respektovat všechna omezení vyplývající z potřeb ochrany přírody.

Přestože celková koncepce počítá spíše se stažením masové turistiky do nižších oblastí III. zóny a ochranného pásma, povolila Správa KRNAP strojovou úpravu i v úsecích vedoucích I. a II. zónou tam, kde se jedná o logické propojení turistických tras. Vzhledem k tomu, že se jedná z hlediska ochrany přírody o mimořádně cenné území, byly stanoveny specifické podmínky, za kterých lze trasy v tomto území upravovat. Jedná se především o omezení šíře profilu cesty a minimální výšky sněhové pokrývky, za které lze trasu strojně upravovat.

V některých úsecích se jedná o paušální omezení, v těch nejcennějších a nejzranitelnějších partiích je strojová úprava podmíněna předchozím povolením zodpovědného pracovníka terénní služby Správy KRNAP. Tyto podmínky byly akceptovány všemi zúčastněnými stranami. V praxi z toho vyplývá, že ne vždy v průběhu zimy (zejména pak na počátku sezony) jsou podmínky pro úpravu tras vhodné. Tím částečně odpovídáme na často rozhořčené dotazy lyžařů, proč není ten který úsek upraven, přestože je v propagačních materiálech zahrnut do sítě trvale upravovaných tras. Je nutné říci, že i přes dílčí problémy je celý projekt vnímán velmi pozitivně.

Základem celé sítě tras je takzvaná Krkonošská cesta. Jde o páteřní trasu propojující Harrachov na západním okraji Krkonoš s Žacléřem na východní straně Rýchor. Je označena známými červenobílými kosočtverci. Logicky se dá rozdělit do tří základních částí Harrachov – Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn – Pec pod Sněžkou a Pec pod Sněžkou – Žacléř.

Tratě jsou udržovány sněžným strojem třikrát až čtyřikrát týdně podle povětrnostních a sněhových podmínek. V horských střediscích je pro snazší orientaci instalováno třicet velkoplošných panoramatických map. Podrobnou mapku celé "magistrály" se všemi vyznačenými trasami, získáte v informačních střediscích.

 

[ dh ] zdroj:Časopis Krkonoše - Jizerské hory

 

Fotosoutěž

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS