Zpět      Tisk     Všechny články

Monitoring návštěvníků

30.1.2006 v 09:24

Poznat skladbu návštěvníků a důvody jejich příchodu do jednotlivých turistických regionů ČR, zjistit, jací hosté, v kterých místech tráví svůj volný čas, jak jsou spokojeni s vybavením jednotlivých lokalit, kvalitou poskytovaných služeb a nabídkou možností k prožití svého volna. To je hlavní cíl dotazníkové akce “Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR“ zadané státní agenturou CzechTourism.

Výzkum mapuje návštěvnost turistického regionu Krkonoše a profil návštěvníků, zaměřuje se na zjištění jejich skladby, způsob trávení volného času, spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavení regionu, kvalitu poskytovaných služeb. První etapa šetření probíhala od června do září 2005.

Metoda výzkumu: osobní dotazování
Cílová osoba: návštěvníci vybraného turistického regionu Krkonoše
Velikost vzorku: 1 500 respondentů (z toho 276 zahraničních návštěvníků)
Metoda výběru: nahodilý výběr ve vybraných lokalitách
Termín výzkumu: červen - září 2005 (1. etapa výzkumu – léto 2005)
Cíle výzkumu: Zjistit
a) skladbu návštěvníků
b) záměry, charakter a důvody návštěvy
c) forma ubytování, stravování
d) preferované aktivity
e) hodnocení jednotlivých položek služeb cestovního ruchu
f) náměty, připomínky

Zahraniční návštěvníci byli v regionu zastoupeni z 18%, z nich největší poměr tvořili hosté z Německa (44%), Polska (20%), Holandska (17%) Slovenska (7%) a Velké Británie (7%). Nejvíce domácích návštěvníků pochází z Prahy (15%) a větších měst v okolí regionu (Trutnov, Semily).


Vetší počet všech návštěvníků (43%) nejčastěji
strávil v regionu týdenní pobyt (3-7 nocí).
82% zahraničních návštěvníků strávilo v místě více než 3 noci.

Zahraniční návštěvníci volili oproti Čechům častěji k přenocování
hotely vyšší (21%) i nižší (12%) kategorie a penziony (33%).
Češi více využívali ubytování u příbuzných nebo známých (15%).
   

Vyhodnocení regionu Krkonoše - tabulky, výsledky

Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštevníků - tabulky

Dotazník pro návštěvníky regionu


 

  • [ dh ] zdroj: ergis.cz, czechtourism.cz

     

    Fotosoutěž

  • Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS