Zpět      Tisk     Všechny články

Přehrada Vilémov

26.1.2006 v 09:38

Město Harrachov se jako horské středisko rozvíjí desítky let a v současné době je významným střediskem zimních sportů a rekreace v Krkonoších. Má celoroční velmi dobrou návštěvnost turistů a vyznavačů sportu. Má rovněž významnou polohu, neboť Harrachovem prochází důležitá komunikace evropského významu E 65 – I/10.

Po vzniku Libereckého kraje se začal tvořit územní plán vyššího územního celku. Tím se dostal na světlo problém údolní nádrže Vilémov, která byla kdysi zaznačena v územním plánu Krkonoš. O tomto problému se rozvinula velká diskuse, ve které města a obce dotčená touto nádrží projevila jasný nesouhlas.

Když se začalo jednat na půdě Rady Krkonošského národního parku (na půdě vědecké a regionální sekce) vyšlo najevo, že se nejedná pouze o jednu nádrž, ale o sedm, možná dokonce o jedenáct nádrží. Po dohadovacím řízení v květnu 2005 na Ministerstvu pro místní rozvoj je zřejmé, že záměr výstavby zejména vodních nádrží Vilémov – Paseky nad Jizerou je v budoucnu zcela reálný.

Města a obce Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou a Kořenov ve svém znepokojení nad výsledkem rozporového řízení napsala zastupitelstvu Libereckého kraje otevřený dopis, neboť cítí ohrožení samotných sídelních útvarů, ohrožení existence, stability a možnosti rozvoje. V tomto dopise byli zastupitelé kraje vyzváni, aby podpořili náš nesouhlas a ze své zákonodárné pravomoci vyvolali nové rozporové řízení. Postoj krajského zastupitelstva k této problematice nám však není dosud znám.

V této věci rovněž zaujal rozhodný nesouhlas Svazek měst a obcí Krkonoše na své valné hromadě na podzim roku 2005. Problém vodních nádrží byl rovněž medializován v televizi, rozhlase i v různých periodikách. Přes veškeré pozitivní náznaky podpory v našem nesouhlasu je naše obava stále veliká, a proto jsme po vzájemné dohodě dospěli k tomu, že pro větší angažovanost občanů a návštěvníků v tomto regionu budou moci všichni vyjádřit svůj nesouhlasný názor v petiční akci.

Jako rodilého Harrachováka se mě tento problém velice dotýká, protože vím, kolik úsilí stojí vybudovat podnikatelský záměr v našem prostředí. Vím, že život na horách je vždy náročnější, a to i po ekonomické stránce.

Po případné realizaci záměru výstavby přehrad v našem bezprostředním okolí by došlo k velkému ovlivnění celé přírody zejména změnou klimatu a samotné dopravní dostupnosti našeho města. O této věci jsem diskutoval na Ministerstvu dopravy, kde se mým otázkám trochu smáli a považují věc ekonomicky za nereálnou. Jednalo by se o náročné stavby obchvatných komunikací těchto nádrží, které by značně ovlivnily obce Paseky nad Jizerou a Kořenov. A také by došlo ke značnému zásahu do přírody, neboť by muselo ustoupit mnoho hektarů lesa.Změna klimatu by měla negativní vliv nejen na přírodu, ale i na samotné podnikání, neboť velká vodní plocha by zvýšila koncentraci vlhkosti, to by mělo zejména v zimě jakodůsledek malou účinnost zasněžovacích zařízení, a tedy změny sněhových podmínek v našem městě a došlo by pravděpodobně k likvidaci zimních sportů.

Přestože je nám neustále připomínáno, že se jedná pouze o záměr, který by mohl být realizován třeba až za padesát let, cítíme se značně ohroženi, neboť zatopením území by zanikly dolní Paseky nad Jizerou, Vilémov, dolní Kořenov a část Harrachova, a vzhledem k tomu, že změny globálního oteplování postupují rychleji a intenzivněji, máme důvodné obavy, že k realizaci záměru může dojít daleko dříve a může se týkat i současných generací.

 

 

  • [ Václav Cajthaml]
    - literarky.cz -

     

    Fotosoutěž

  • Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS