Zpět      Tisk     Všechny články

Svazek měst a obcí

9.9.2005 v 19:51

Pátým rokem Krkonoše – svazek měst a obcí (SMO) pomáhá regionu, respektive v současné době již osmatřiceti městům i obcím hájit a podporovat zájmy v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Manažeři SMO dokáží ke každé jedné koruně od členských měst a obcí získat další 3 Kč z grantů a dotací. Města a obce se na celkovém rozpočtu SMO podílí pouze 1.

Akce a veletrhy cestovního ruchu v ČR i zahraničí patří mezi důležité prvky propagace turistického regionu. Na sklonu loňského roku byly Krkonoše zastoupeny SMO na veletrzích v Poznani a Lipsku. Letos v Brně, Mnichově, Českých Budějovicích, v Ostravě, i na veletrhu cykloturistiky v Hradci Králové. Účastnické náklady se SMO snaží minimalizovat ve spolupráci s krajem Královéhradeckým a Libereckým, podnikateli a státní agenturou CzechTourism. Pro rok 2006 počítá s dalším vylepšením.

Na zimní sezónu 2005/2006 SMO připravuje druhé vydání turistických novin Krkonošská sezóna. První letní číslo vyšlo v nákladu 50.000 kusů a bylo rozebráno. Cílem je do projektu zapojit co nejvíce podnikatelských subjektů.

Máte zájem o Krkonoše, jejich rozvoj a svou propagaci, pak přijďte ve čtvrtek 22. září 2005 ve 13.00 hodin do Vrchlabí, do velké zasedací místnosti MÚ Vrchlabí - zámek II. patro.

Bližší informace:
Mgr. Michal Vávra, Krkonoše – svazek měst a obcí, Vrchlabí, telefon 499 405 726.

 


Projekty svazku měst a obcí Krkonoše

Cross-Cross Tour je nejnovějším krkonošským turistickým produktem vytvořeným pro zdatné cyklisty. Trasa vede v národním parku i na polské straně hor.

Krkonošské turistické linky je projekt cyklodopravy a podporují ho oba kraje. Liberecký zařadil spoje do základní dopravní obslužnosti a přispěl na jejich propagaci, Královéhradecký poskytnul nemalou dotaci. Oproti loňskému roku jezdí denně autobusy vybavené konstrukcí schopnou upevnit minimálně patnáct kol.

Monitoring návštěvníků Krkonoš je obsáhlá řada statistických dat získaná od návštěvníků letních Krkonoš prostřednictvím dotazníků vydaných ve čtyřech jazykových mutacích. Obdobný průzkum návštěvnosti, názorů i připomínek bude proveden i v zimním období.

Propagace Krkonoš.
Stoupají kvalitativní požadavky na vzhled propagačních materiálů. Smyslem je působit na veřejnost a potenciální návštěvníky Krkonoš jasně a jednoznačně. Proto je žádoucí vznik graficky jednotné prezentace turistického regionu. Ještě v letošním roce proto bude dokončen manuál pro tvorbu propagačních materiálů. Logo Krkonoš, které je součástí této taktiky, je již nyní možné bezplatně stáhnout z webových stránek SMO

Společná prezentace na akcích a veletrzích cestovního ruchu v České republice i zahraničí patří mezi důležité prvky propagace turistického regionu a tedy práce Svazku. Na sklonu loňského roku byly Krkonoše na veletrzích v Poznani a Lipsku. Letos v Brně, Mnichově, Českých Budějovicích, v Ostravě, i na veletrhu cykloturistiky v Hradci Králové. Účastnické náklady se SMO snaží minimalizovat ve spolupráci s krajem Královéhradeckým a Libereckým, podnikateli a státní agenturou CzechTourism.

Ediční činnost by měla být v roce 2006 vylepšená díky podpoře evropského fondu CBC PHARE. V rámci příhraniční spolupráce vznikly turistické noviny Krkonošská sezóna vydané ve třech jazykových mutacích a propagační skládačka Krkonoše – od jara do podzimu, opět tříjazyčná, ve které najdeme stručné tipy na sportovní volnočasové aktivity, kontakty na informační centra v českých i polských Krkonoších, zadní strana obsahuje podrobnou pohledovou mapu hor a podhůří.

Webové stránky ve spolupráci s firmou Mediapool jsou stále zdokonalovány. V rámci Evropské unie by kompletní adresa měla vypadat: www.krkonose.eu

Infocentra společně - spolupracovat, vzájemně si pravidelně si vyměňovat informace je smyslem koordinace krkonošských infocenter. Jejich vedoucí pracovníci se pravidelně setkávají každý měsíc v Pracovní skupině pro marketing Krkonoš. Jejich hlavním úkolem je zajistit dobrou prezentaci Krkonoš především při veletrzích cestovního ruchu, se snahou zapojit jednotlivé podnikatelské subjekty.

Eurofond na podporu rozvoje Krkonoš má usnadnit předfinancování projektů, které se po dokončení zaplatí z fondů Evropské unie. Svazek nutně potřebuje vytvořit finanční rezervu, ze které jeden z projektů zaplatí. Peníze se vrátí, a tak se bude moci předfinancovat další projekt. Jedná se o jednorázový příspěvek každé členské obce a města ve výši 10 Kč za trvale žijícího obyvatele.

Krkonošské rozvojové materiály. Budou zpracovány Vize Krkonoš 2050, územně plánovací podklad Rozvojový potenciál krkonošských měst a obcí, probíhá aktualizace koncepce cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Dokončen a v sídle Svazku ve Vrchlabí je k dispozici k prostudování Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše.

Logo Krkonoš: 27. září 2004


DH

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS