Zpět      Tisk     Všechny články

Tip na výlet 3

1.9.2005 v 20:53

Hrad Trosky je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Tato památka je zasazena do malebné krajiny Českého ráje, který se stal ostrůvkem klidu a pohody s nádhernou přírodou.

Za příznivého počasí lze odsud spatřit např. města Prahu, Mladou Boleslav, Turnov i Rovensko p.T., dále České středohoří, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, velkou část Českého ráje a mnoho krásných míst v okolí.

První zmínka o hradu pochází z r. 1396. Hrad dal postavit Čeněk z Vartemberka, k zajištění svých statků na jičínsku. Hrad maximálně využíval přírodního terénu. Na strmých čedičových skalách sopečného původu vyrostly dvě věže. Na vyšším vrcholu (60 metrů) věž Panna, která je čtyřboká. Na nižším vrcholu (50 m) pak pětiboká věž Baba. Jádro hradu bylo vesměs dřevěné a tvořily ho paláce. Stavebním materiálem byl převážně čedič, pískovec a dřevo.


V průběhu průzkumu hradu byly učiněny nálezy z mladší doby železné a mladší doby bronzové. Významným nálezem je část pícky (nístěj), vytesané do čedičového podloží, dokládající lití bronzu s formou na odlévání bronzové sekerky s tulejkou. Jedná se o první archeologický nález "lití na ztracenou formu" z mladší doby bronzové v Čechách. Podobnou pečeť vyjímečnosti s sebou nese i nález a odkrytí středověké tavící pece pod věží Baba. Pozůstatek byl zakonzervován a je dalším exponátem hradu.

Protože Baba se tyčí ještě do výšky 47 metrů nad úroveň terénu vlastního hradu, je z této věže, díky novému schodišti a vyhlídkovému ochozu uvnitř věže, nádherný pohled na další okolní památky, které z původní Aehrentálské vyhlídky pod Pannou nejsou vidět (hrad Kost, zámeček Humprecht, město Jičín zakladatele Albrechta z Valdštejna a jeho krajinu atd.), ale také půdorys vlastního hradu. Atraktivita hradu tím ještě vzrostla. Stavba přístupového schodiště na Babu byla dokončena v květnu 2000. Slavnostní otevření se konalo dne 26.5.2000 v podvečerních hodinách.

Trosky zůstaly dodnes nejvýraznější dominantou Českého ráje, opředenou bájemi a pověstmi a hojně navštěvovanou památkou návštěvníky z celého světa.Pohled na Trosky od Kozákova


Cesta: Pěšky: Z vlakových zastávek Ktová a Borek pod Troskami asi 3km po turisticky značené stezce. Pro pohodlnejší výstup doporučujeme cestu z Borku pod Troskami. Automobilem či na kole: od Jičína či Turnova odbočit ze státní silnice Jičín - Turnov v Újezdě pod Troskami a pak do obce Troskovice a odtud na parkoviště pod hradem.
Identifikace: Zřícenina hradu - symbol Českého ráje
Poloha: 9 km jihovýchodně od Turnova
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení


Návštěvní doba:
DUBEN, ŘIJEN (soboty, neděle a svátky) 9 - 16 hod.
KVĚTEN - SRPEN (denně kromě pondělí) 8 - 17 hod.
ZÁŘÍ (denně kromě pondělí) 9 - 16 hod.
Poslední prohlídka v 17 hod.

Cena vstupného:
Základní vstupné 40,- Kč
Zlevněné vstupné 25,- Kč

Děti do 6 let Kč. 10,-
Web:
WWW.TROSKY.CZ

Hrad je majetkem státu a je spravován Národním památkovým ústavem Praha - územním odborným pracovištěm Ústí n.L. Správcem hradu (kastelánem) je Mgr. Lubomír Martinek. hrad@trosky.cz
Telefon : 481 313 925


  UDÁLOSTI

Asi 1370 – 1380

 - hrad založen Čeňkem z Vartemberka

1396

 - Čeněk z Vartemberka zemřel

1394 – 1398

 - Trosky v majetku královské koruny

1398

 - koupil Trosky Ota z Bergova

1415

 - přepadení kláštera Opatovického

1424

 - dobýval Žižka Trosek ???

13.6.1428

 - požár Trosek

1431

 - hejtman Kolúch vězněn na Troskách

1438

 - loupeživí rytíři Šof a Švejkar se zmocnili Trosek

1444

 - přinuceni Trosky vrátit

1452

 - Ota ml. z Bergova zemřel

1452 – 1458

 - Jan z Bergova seděním na Troskách

1455

 - Trosky prodány Janu Zajícovi z Hasenburka

1469

 - Trosky obleženy vojskem Jiřího z Poděbrad

1493 - 1497

 - Anežka ze Šternberka bydlela na Troskách

1495

 - Jan Zajíc z Hasenburka zemřel

 1497

 - panství Kostecké s Troskami prodáno Janovi ze Šelmberka

 1508

 - Jan ze Šelmberka zemřel

 1524

 - Jidřich ze Šelmberka postoupil Kost a Trosky Janovi    z Bibrštejna na Frýdlantě

 1524 – 1551

 - Trosky v majetku Bibrštejnů

 1551 – 1559

 - Kryštof z Lobkovic

 1559

 - Trosky prodány Jindřichovi ze Smiřic na Skalách

 1569

 - zemřel Jindřich Smiřický

 1618

 - zemřel Albrecht Smiřický, jeho majetek zkonfiskován

 1622 – 1634

 - Trosky v majetku Albrechta z Valdštejna

 1639, 1642, 1645, 1648

 - Trosky obsazeny Švédy

 1681

 - Balbín na Troskách


Tip na výlet 1 12. srpna 2004
Bozkovské dolomitové jeskyně

Tip na výlet 2 - 8. října 2004
Nejvyšší hora Jizerských hor
-1124 metry vysoký Smrk

 

DH zdroj:trosky.cz, foto: DH

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS