" />


Zpět      Tisk     Všechny články

Potraviny Plus

16.8.2005 v 20:50

Občané Harrachova již delší dobu netrpělivě očekávají otevření nové prodejny potravin PLUS, která má být příspěvkem stávajícího vedení radnice ke zlepšení občanské vybavenosti města. Ačkoliv již bylo vydáno na tuto stavbu pravomocné územní rozhodnutí, nepožádal dosud investor stavby o vydání stavebního povolení a proto se nabízí otázka, zda tato stavba bude vůbec uskutečněna.
Stejnou otázku si kladli i radní a zastupitelé města, a proto požádali zástupce investora stavby, společnosti REALSANT s.r.o., o aktuální informace k dalšímu postupu.


Plus Diskont Vrchlabí

Schůzka radních a zástupce investora pana ing. Františka Chrásta se uskutečnila dne 10. srpna a při této příležitosti jsme položili panu starostovi a panu Chrástovi několik otázek.

Pane starosto, jaká je současná situace přípravy stavby prodejny potravin PLUS z pohledu města?

V současné době probíhají mezi investorem a městem jednání o textu kupní smlouvy na pozemky. Jsme si vědomi, že stavební sezóna v podmínkách našeho města je poměrně krátká, a pokud se nepodaří vyřídit stavební povolení v průběhu jarních měsíců, může být s dokončením stavby tohoto rozsahu problém. V tomto konkrétním případě pak situaci ještě komplikují přeložky inženýrských sítí uložených do pozemku. Po dnešním vysvětlení ze strany zástupce investora je zřejmé, že do konce tohoto roku již stavba nebude dokončena, máme však příslib investora, že pokud se podaří zajistit přeložení inženýrských sítí do konce září, bude realizace stavby alespoň zahájena. K dokončení by pak mělo dojít v prvním pololetí roku 2006 s ohledem na průběh zimy. V každém případě nás však zástupce investora ubezpečil, že prodejnu potravin v Harrachově postaví.

Pane Chráste, proč se stavbu nepodařilo připravit tak, aby mohla v tomto roce sloužit občanům města Harrachova?

Důvodů je několik, z nichž nejpodstatnější je ten, že územní řízení probíhalo déle a komplikovaněji, než jsme předpokládali. Problém byl především s dopravním napojením pozemku a přeložkami plynovodu a elektrických kabelů. Pozemek je pro uskutečnění plánované stavby poměrně stísněný a hledání kompromisu mezi požadavky správců sítí a požadavky na provoz prodejny zabralo několik měsíců. K dodržení termínu dokončení stavby do konce letošní stavební sezóny bychom museli mít vydané stavební povolení nejpozději koncem června, a to vzhledem k nabytí právní moci územního rozhodnutí dnem 13.6.2005 nebylo možné.

Jak tedy budete postupovat dál?

V letošním roce chceme provést přeložku plynovodu, který překáží vlastní realizaci stavby. Následně budeme pokračovat ve vyřizovaní stavebních povolení tak, abychom v případě příznivého počasí mohli provést přípravné práce na pozemku a eventuelně zahájit vlastní stavbu prodejny. Na jaře příštího roku bychom stavbu dokončili a zabezpečili zahájení provozu. V horských podmínkách Harrachova je průběh stavebních prací v podzimních a jarních měsících vždy určován nástupem a ukončením zimy.

Co byste na závěr občanům Harrachova ohledně vámi připravované prodejny potravin vzkázal?

Jejich zájem o tuto stavbu nás jako investora velmi těší. Jde o dobrý signál, že připravovaná stavba prodejny je v Harrachově vítána a potřebná. Pro co nejrychlejší realizaci uděláme co bude v našich silách a doufám, že se v příštím roce sejdeme na slavnostním otevření prodejny v co největším počtu.


DH

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS