Zpět      Tisk     Všechny články

Strategie udržitelného rozvoje

11.8.2005 v 19:04

Strategie udržitelného rozvoje
Libereckého kraje

Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

HLAVNÍ SOUBOR
ČERVENEC 2005

PRŮVODNÍ DOPIS


PŘÍLOHA Č. 1
ANALÝZY KONCEPČNÍCH A STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ LIBERECKÉHO KRAJE Z HLEDISKA JEJICH SOULADU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PŘÍLOHA Č. 2
ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE


PŘÍLOHA Č. 3
VYBRANÉ INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA Č. 4
ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ, EXPERTNÍCH ROZHOVORŮ A DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SE STAKEHOLDERS V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍLOHA Č. 5
ANALÝZA KVANTITATIVNÍHO SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU VEŘEJNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006 - 2020
Finální verze ke dni 4.8.2005 po zapracování připomínek
 

Software pro prohlížení PDF a DOC souborů
Adobe Acrobat Reader stahuj
Word 97 Viewer stahuj

 

-- DH --

 

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS