Zpět      Tisk     Všechny články

Harrachovský zpravodaj

19.3.2005 v 09:29

Vzhledem k narůstajícímu stavu hanobících článků v Harrachovských novinách se v listopadu rada města pokusila znovuobnovit redakční radu (jejíž členem byl i stávající redaktor Zdeněk Novotný), aby se, jako je to v případě novin zcela běžnou praxí, příspěvky korigovaly do přijatelné formy – např. pisatel se vyzval k úpravě svého příspěvku apod. Den před konáním první schůzky redakční rady se redaktor rozhodl rezignovat ze zdravotních důvodů.

Na základě těchto událostí Město Harrachov vypsalo výběrové řízení na nového redaktora HN. Ze zaslaných přihlášek uchazečů byly vybrány jako nejlépe vypracované pánů M. Soukupa a I. Zapletalíka a oba zájemci se následně dostavili i k osobní konzultaci. Ve výběrovém řízení uspěl Bc. Martin Soukup, kterého rada města dne 9.2.2005 oficiálně jmenovala redaktorem.

ÚVODNÍ SLOVO REDAKTORA

Vážení a milí čtenáři, po dlouhých pěti měsících máte opět možnost držet v ruce a s chutí si přečíst Harrachovské noviny, promiňte, nově Harrachovský zpravodaj.

Struktura tohoto městského informačního periodika během zmíněné přestávky doznala totiž řady změn. Nejprve v prosinci loňského roku získal Harrachovský zpravodaj svoji pětičlennou redakční radu, záhy po výběrovém řízení nového redaktora (moje maličkost) a díky rozhodnutí členů redakční rady i nový název, více odpovídající jeho periodicitě a tematickému zaměření. Snahou redakční rady je v dobrém navázat na úspěchy „starého“ měsíčníku a ještě čtenější a poutavější formou za pomocí pravidelných rubrik Vám přinášet zprávy z městského úřadu, o dění ve městě, jeho okolí, rozhodně nebudeme opomíjet události z kultury a samozřejmě ze sportu. Svůj prostor by mělo opět dostat společenské a historické okénko, počítáme i s rubrikou názorů občanů. Zvláštní důraz budeme klást většímu počtu fotografií k otištěným článkům.

Vydávání kteréhokoliv zpravodaje se nikdy neobejde bez dostatečných zdrojů informací, a proto rádi uvítáme i od Vás čtenářů cenné podněty, články, fotky, a to ve fyzické (na papíře) či elektronické podobě.

Jedno moudré novinářské úsloví říká, že největším šéfem novin je čtenář. Chceme Vás, vážení čtenáři, ubezpečit, že se ho rozhodně budeme snažit držet. M. Soukup

Na internetových stránkách máte opět možnost stáhnout si celý obsah HZ

DH H.Zpravodaj

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS