Zpět      Tisk     Všechny články

Změna sazby poplatku za odpad

18.1.2021 v 11:08

Od 1. 1. 2021 dochází na základě Obecně závazné vyhlášky města Harrachov č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke změně sazby tohoto poplatku. Sazba poplatku činí 650,- Kč za kalendářní rok, tato částka je splatná jednorázově ke dni 30. 4. 2021. Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci a každá fyzická osoba vlastnící stavbu k rodinné rekreaci, byt či dům, kde není nikdo trvale hlášen. Informujeme, že svoz popelnic se 14-ti denním intervalem bude v roce 2021 probíhat v SUDÉM týdnu.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS