Zpět      Tisk     Všechny články

Veřejná sbírka kaple sv. Alžběty

18.1.2021 v 11:05

Veřejná sbírka kaple sv. Alžběty Byla otevřena veřejná sbírka „Rekonstrukce kaple sv. Alžběty“. Termín sbírky: 8. 1. 2021 – neurčito. Bezhotovostní platba: Přispívat na opravu kaple můžete převodem na transparentní účet u České spořitelny, a. s., č. ú.: 30031-1263085389/0800 Platba v hotovosti: zapečetěná kasička pro příspěvky v hotovosti je k dispozici v interiéru kaple sv. Alžběty. Přispívat můžete kdykoliv. Potvrzení o platbě: Je možné žádat potvrzení o darované částce, které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu. V případě žádosti o vystavení potvrzení pište na adresu referent@harrachov.cz Podmínky sbírky 1. Účel sbírky: vybrané prostředky budou použity na rekonstrukci a vybavení vnitřních a vnějších prostor kaple sv. Alžběty včetně jejího okolí. 2. Doba konání sbírky: na dobu neučitou. 3. Druh platby: přispívat je možné převodem na transparentní účet 30031-1263085389/0800 vedený u České spořitelny a. s. nebo v hotovosti do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v úřední dny. 4. Průběžné vyúčtování sbírky: první průběžné vyúčtování sbírky proběhne 31. 12. 2021. 5. Realizace účelu sbírky: Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány / převedeny na účet správce kaple, kterým je Město Harrachov. Z finančních prostředků budou realizovány opravy a rekonstrukce. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách obce: www.harrachov.cz

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS