Zpět      Tisk     Všechny články

Mikulášská besídka pro seniory

13.12.2018 v 09:50

V úterý 11. prosince přišel do Harrachova ještě s drobným zpožděním Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou, aby rozradostnil naše dříve narozené občany.

Besídka pro seniory

Jeho návštěva se odehrála již tradičně v hotelu Sklář a ještě předtím, než obdaroval ty hodné a čerti svým pekelným zahudráním poškádlili ty zlobivější, čekalo na seniory milé překvapení v podobě dětského hudebního a divadelního představení. Šikovné harrachovské děti předvedly své dovednosti nejen hrou na klavinově, kde pod jejich rukama zazněly nejen skladby vánoční, ale třeba i ty známé a melodicky chytlavé z oblíbené pohádky Lotrando a Zubejda. Poté se malí farníci a hudebníci převlékli za betlémské zvířecí postavy a vyprávěli vtipným a zároveň dětsky moudrým způsobem, kterak se malý Ježíšek narodil. Nechyběla zde ani svatá rodina nebo andílci, kteří nad těmi všemi roztomile poletovali s transparentem, kde vánoční náladu vystihoval nápis: „Pokoj lidem dobré vůle“.

Po mikulášské nadílce následovala beseda s trochu vážnější a tajemnější tématikou. Po roce k nám opět zavítal etnolog Libor Dušek z KRNAPu, aby přítomné zasvětil do spiritismu Krkonoš a Podkrkonoší. Lidé tady na horách se totiž snažili komunikovat se záhrobím už v 80. letech 19. století. Na českém území byly dokonce první doložené seance v roce 1880 v Trutnově a duchaření tady na horách mělo příznivé podmínky pro jeho konání. V temné světnici, kde plápolala pouze svíčka, lidé sedící kolem stolu držíce se za ruce snažili se vyvolat ducha nebožtíka, když hledali odpovědi na otázky týkající se například finanční situace, jejich zdraví nebo touto formou zjišťovali, jak se mají jejich blízcí v posmrtném životě. A za první světové války se třeba ptali na to, zda jsou jejich synové na frontě zdraví a živí. Spiritismus z hor nakonec dostala do útlumu 2. světová válka a následně komunisté. Avšak mezi námi stále žijí pamětníci, kteří o duchaření dokáží mluvit otevřeně, což dokazovala i autentická nahrávka, kterou mohli návštěvníci besídky slyšet. Dokonce v sousedním Kořenově se duchařilo ještě v polovině 70. let.

Po této besedě se ještě sedělo a povídalo a byl to pro nás všechny krásně strávený podvečer. Poděkování patří Magdaleně Jarošové a paní Jelínkové, které s dětmi nacvičily hudební a divadelní vánočně naladěný program, samozřejmě všem dětem, které předvedly pod jejich vedením svůj neuvěřitelný um, panu faráři Ivu Kvapilovi za ztvárnění postavy Mikuláše, Liborovi Duškovi za jeho duchařské povídání, členkám kulturní komise – Markétě Novotné, Hance Petrákové a Martině Vaňkové, dětem a paním učitelkám z MŠ Kamínek za vyrobené perníčky a přáníčka pro seniory, pracovníkům hotelu Sklář za poskytnutý prostor a bezchybné občerstvení, starostce Evě Zbrojové a místostarostovi Danu Benešovi za podporu v podobě účasti, Václavu Tondrovi za zajištění dopravy pro účastníky a všem, kteří neváhali a vyrazili ve sněhové chumelenici užít si již tradiční mikulášskou besídku.

Fotografie z akce naleznete zde:
http://info.harrachov.cz/fotogalerie/thumbnails.php?album=297


Za kulturní komisi
Lenka SkrbkováHarrachov je na Facebooku

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS