Zpět      Tisk     Všechny články

Výročí 135 let založení SDH Harrachov

11.9.2018 v 11:41

Toto výročí jsme si připomněli slavnostní akcí, kterou zahájil náměstek starosty SDH Harrachov Martin Soukup.

Před 135 lety 27.5.1883 rozhodlo obecní zastupitelstvo se souhlasem hraběte Harracha o založení hasičského sboru se sídlem v Novém světě. Stejně jako v současné době bylo úkolem hasičů chránit životy a majetky obyvatel v případě požáru, povodní, či jiných živelných pohrom.

Toto výročí jsme si připomněli slavnostní akcí, kterou zahájil náměstek starosty SDH Harrachov Martin Soukup. Poté se slova ujala starostka města Eva Zbrojová, která ve svém projevu zmínila, že před osmi lety byl technický stav výjezdních vozidel harrachovských hasičů v neutěšeném stavu. Dokonce se na přelomu roku 2008 a 2009 stalo to, že výjezdu nebylo schopno ani jedno ze dvou hasičských vozidel. V roce 2012 se podařilo repasovat vozidlo Tatra, o rok později pořídit vrata k hasičárně a v dalším roce získat darem vozidlo Liaz od HZS v Liberci. „To jsme museli samozřejmě také dovybavit z vlastních prostředků, protože do Harrachova přišlo bez potřebného příslušenství“ doplňuje starostka.
V Harrachově máme díky tomu, že jsme střediskem cestovního ruchu i poloprofesionální jednotku JPO II. A také jednotku k výjezdu k dopravním nehodám. Jsou to samozřejmě stejní lidé, stejní hasiči, kteří jsou členy Sboru dobrovolných hasičů. Jen malé politování starostka vyjádřila, a to nad nedostatkem hasičského dorostu. Budeme proto doufat, že i tento fakt se co nejdříve změní.
S díky za jejich práci poté hasičům předala symbol jejich profese – ze dřeva vysochaného patrona hasičů, svatého Floriána, který bude dohlížet na všechny, kteří svoji nelehkou práci vykonávají s osobním nasazením a velkou obětavostí. „Chci hasičům za jejich obětavou a nelehkou práci poděkovat“ ocenila práci hasičů starostka „velmi si vaší práce vážím a věřte mi, že pokaždé, když mi pípne sms s oznámením o výjezdu, myslím na vás a držím vám palce, aby všechno dobře dopadlo a abyste se v pořádku vrátili domů, do Harrachova“.
Starosta SDH Harrachov Roman Polívka pak předal starostce města Evě Zbrojové pamětní medaili, kterou ocenili výbornou a dlouholetou vzájemnou spolupráci.


Markéta Novotná
Referentka cestovního ruchu a propagaceHarrachov je na Facebooku

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS