Zpět      Tisk     Všechny články

Projekt 100 TUN

4.9.2018 v 15:35


Projekt 100 TUN, jehož iniciátorem je významný polský sochař má za cíl ukázat hodnotu tvrdé krkonošské žuly, která je ve světovém měřítku unikátní.

Začátek projektu

Krkonošská žula
V katastru města Szklarska Poręba se nachází jediný fungující kamenolom na krkonošskou žulu v Polsku. Ta pro obyvatele Krkonoš a Jizerských hor vždy představovala velmi důležitý materiál, který jim sloužil už od počátků osídlení této oblasti.

Ze žuly se stavěly domy, kostely a jiné veřejně prospěšné objekty, žulové byly podezdívky a architektonické detaily, žulou se zpevňovaly cesty, žulové byly sloupky s ukazateli pro turisty. Práce v lomech byla těžká, nebezpečná, pracovalo se často v extrémních podmínkách.

Projekt 100 TUN, jehož iniciátorem je významný polský sochař Zbigniew Frączkiewicz, má za cíl ukázat hodnotu tvrdé krkonošské žuly, která je ve světovém měřítku unikátní.

100 TUN je sochařský objekt
Jak již sám název napovídá, inspirací ke vzniku projektu 100 TUN je stotunový žulový blok, který se nachází uprostřed lesa ve vzdálenosti asi tři kilometry od centra města Szklarska Poręba. Podle místních zdrojů byl tento kámen vytěžen v 50. letech minulého století a měl být využit jako materiál pro vytvoření plastiky před Palácem kultury a vědy, který se tehdy stavěl ve Varšavě. Tam se však blok nikdy nedostal a dnes stojí na malebné pasece, která vznikla v té části kamenolomu, která již dnes není využívána. Zbigniew Frączkiewicz ho poprvé uviděl někdy v 80. letech minulého století. Blok ho ihned uchvátil svou velikostí a mohutností a stal se tak sochařovou obsesí. Nyní z něj bude vytvořen sochařský objekt. Jeho zpracování však nemá narušit samotnou podstatu bloku ani jeho tvar, přibudou pouze čtyři žulová nadzvedávající chodidla v roli znamení zanechaných člověkem.

Sochařský plenér
Jednotlivé prvky budou vytvořeny během mezinárodního sochařského sympozia, které probíhá ve Szklarské Porębě na přelomu srpna a září 2018. Umělci z Polska a Čech společně vytváří čtyři chodidla o velikosti 130 x 120 x 250 cm podle celkového návrhu autora myšlenky. Materiálem bude krkonošská žula, kterou vytěžila společnost Izer Granit. Projektu se účastní Grzegorz Pawłowski a Maciej Wokan, dva místní umělci, a Martin Skála a Aleš John, umělci a kameníci z České republiky.

Návrh objektu v malém měřítku vznikl ve společnosti Granex ve Strzegomi během sympozia v roce 2015. V roce 2017 byl prezentován v centru Wrocławi v rámci výstavy Elewator sztuki. V katalogu této výstavy je uvedeno: „(…) Kamenný objekt 100 TUN, zrealizovaný bez zásahu do hmoty přírodního žulového bloku (…), se stává svého druhu kultovním objektem, jakýmsi obrovským oltářem či kouzelným kamenem vzniklým jako hold vzdávaný těm, kdo od nepaměti pracně dobývají žulu a za těžkou a nebezpečnou práci často platí vlastními životy“.
V současnosti lze tento návrh vidět ve Szklarské Porębě u parkoviště na sběhu ulic Słoneczna a Kilińskiego.

Mezinárodní sochařské sympozium je spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 a z prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Žulová stezka
Další etapou projektu 100 TUN bude po samotném vytvoření objektu vytyčení žulové stezky, k čemuž dojde v roce 2019. Ta mimo jiné mine Kamenný kruh a dále povede kolem kostela sv. Maximiliana Kolbeho, který je ze žuly postaven. Dalšími zastaveními bude budova pošty s žulovými detaily a ateliéry umělců, kteří působí ve Szklarské Porębě. Cílem stezky bude stále provozovaný kamenolom společnosti Izer Granit a samozřejmě sám objekt 100 TUN.

Absolvování stezky bude nevšední poutavou vycházkou do světa umění, řemesla, architektury, geologie a petrologie, která umožní i poznání přírodně zajímavých míst města Szklarska Poręba a přiblíží tak fenomén a poklad, jímž je krkonošská žula.

Začátek projektu


Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS