Zpět      Tisk     Všechny články

Výsledky soutěže Zlatá popelnice 2017

6.6.2018 v 11:10

Výsledky již 13. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly slavnostně vyhlášeny na Ještědu.

Nejlépe si v roce 2017 v třídění vedli v obcích do 500 obyvatel, neboť i v absolutním pořadí jsou na prvních třech místech právě tyto menší obce. Nejlépe třídili v Pasekách nad Jizerou, druhé místo obsadil loňský vítěz Bedřichov a třetí příčka patří opět Albrechticím v Jizerských horách.

Výsledky již 13. ročníku soutěže v třídění odpadů

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 13. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana Jiřího Löffelmanna z resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů a ASEKOL a.s. (soutěž ve sběru drobného elektra) a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).  
V roce 2017 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 23,1 kilogramu vytříděného papíru, 9,6 kilogramu plastů, 12,4 kilogramu skla a půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 45,6 kilogramu vytříděného odpadu, což je pouze o 1,3 kilogramu méně, než je průměr ČR.  Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 10. příčku v pomyslném pořadí krajů. Pokud ale k dosaženým výsledkům připočteme ještě bezmála 16 kilogramů vytříděných kovů, pak přesáhne celková výtěžnost 61 kilogramů na obyvatele za rok, což je v rámci ČR nadprůměrný výsledek, který Liberecký kraj posune na 7. příčku v mezikrajském srovnání. V třídění papíru byl Liberecký kraj mezi ostatními kraji absolutně nejlepší.
Přestože se v soutěži na předních příčkách neumístila krajská metropole, je patrné, že třídění odpadů není lhostejné ani obyvatelům Liberce. Proti roku 2016 se loni podařilo vytřídit každému obyvateli Liberce v průměru o půl kilogramu plastů více, což představuje nárůst této vytříděné komodity, která byla předána k dalšímu zpracování, o bezmála 60 tun. Skla se v krajském městě vytřídilo proti roku 2016 o téměř 50 tun více a o více než 7 tun vzrostlo také množství vytříděných nápojových kartonů.  
V Libereckém kraji mají obyvatelé v současné době k dispozici přes 11 000 nádob na tříděný odpad. V roce 2017 bylo v rámci společného projektu Libereckého kraje a AOS EKO-KOM, a.s. zakoupeno a instalováno dalších 266 nádob v hodnotě cca 2,1 mil. Kč. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 142 obyvatel.  Dalších 23 %, zejména menších obcí, využívá tzv. pytlový sběr plastů jako základní způsob sběru a v případě papíru jsou to 3 % obcí. 
Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 214 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již druhým rokem ve čtyřech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Finanční odměnu od AOS EKO-KOM, a.s. získávají první tři v každé kategorii. Všichni finalisté obdrželi zbrusu nové poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto poháry věnoval do soutěže Liberecký kraj.
První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce nad 501 obyvatel (celkem 5 finalistů).
Třetí kategorií jsou města do 3 500 obyvatel (celkem 5 finalistů) a čtvrtou kategorií města nad 3 501 obyvatel (celkem 5 finalistů).
Zvláštní kategorií je kategorie „Skokan roku“, ve které se soutěží bez ohledu na statut obce.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2017

OBCE DO 500 OBYVATEL
1. místo                                               obec Paseky nad Jizerou                               20 000,- Kč
2. místo                                               obec Bedřichov                                               15 000,- Kč
3. místo                                               obec Albrechtice v Jiz.horách                       5 000,- Kč
4. místo                                               obec Jestřabí v Krkonoších                            věcná odměna
5. místo                                               obec Vítkovice                                                 věcná odměna
OBCE NAD 501 OBYVATEL
1. místo                                               obec Kořenov                                                  20 000,- Kč
2. místo                                               obec Skuhrov                                                   15 000,- Kč
3. místo                                               obec Josefův Důl                                             5 000,- Kč
4. místo                                               obec Horní Branná                                         věcná odměna
5. místo                                               obec Karlovice                                                 věcná odměna
MĚSTA DO 3 500 OBYVATEL
1. místo                                               město Rokytnice nad Jizerou                         30 000,- Kč
2. místo                                               město Harrachov                                             20 000,- Kč
3. místo                                               město Jablonec nad Jizerou                       10 000,- Kč
4. místo                                               město Rychnov u Jablonce nad Nisou      věcná odměna
5. místo                                               město Lučany nad Nisou                             věcná odměna
MĚSTA NAD 3 501 OBYVATEL
1. místo                                               město Jilemnice                                              30 000,- Kč
2. místo                                               město Lomnice nad Popelkou                      20 000,- Kč
3. místo                                               město Turnov                                                  10 000,- Kč
4. místo                                               město Semily                                                   věcná odměna
5. místo                                               město Nový Bor                                              věcná odměna

SKOKAN ROKU                                obec Krompach                                                   10 000,- Kč
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Kolektivní systém ASEKOL a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil v kategorii do 3 000 obyvatel Josefův Důl, v kategorii do 10 000 obyvatel uspěla Stráž pod Ralskem a v kategorii měst nad 10 000 obyvatel obhájil své prvenství Nový Bor.
V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém ELEKTROWIN, a.s., došlo ke změně v kategoriích a nově byla hodnocena maximální celková výtěžnost včetně chlazení v obcích do 4 000 obyvatel, kdy nejlepším byl i v loňském roce úspěšný Harrachov, v obcích nad 4 000 obyvatel zvítězily Doksy.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL, a.s.
KATEGORIE DO 3 000 OBYVATEL              obec Josefův Důl                                            7 000,- Kč
KATEGORIE DO 10 000 OBYVATEL            město Stráž pod Ralskem                           10 000,- Kč
KATEGORIE NAD 10 000 OBYVATEL         město Nový Bor                                             15 000,- Kč

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN
KATEGORIE DO 4 000 OBYVATEL              město Harrachov                                           20 000,- Kč
KATEGORIE NAD 4 000 OBYVATEL           město Doksy                                                  20 000,- Kč

Zdroj: Lucie Müllerová, EKO-KOM, a.s. a Liberecký kraj
Markéta Novotná – referentka cestovního ruchu a propagaceHarrachov je na Facebooku

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS