Zpět      Tisk     Všechny články

Harrachovská desítka

1.3.2018 v 09:38

Z harrachovské modřínové desítky se stane stovka – na počest oslav k 100. výročí republiky

harrachovská stovka

To, že máme na Bílém kopci vysázenou modřínovou desítku, která byla vysázena v roce desátého výročí vyhlášení republiky, asi všichni harrachovští minimálně tuší.

Tento výjimečný, uměle vytvořený přírodní úkaz, který je nejlépe viditelný v podzimních měsících z protějšího Sachrova kopce, kdy se modříny zbarví do žlutého kabátu a tudíž v okolní zeleni krásně vyniknou, daly podnět k tomu, jak oslavit 100. let výročí republiky, které nás v letošním roce čeká. Na to, jak navázat na tuto originální a neotřelou formu oslavy k významnému výročí republiky, přišla harrachovská starostka Eva Zbrojová. Možná, že právě při pohledu na modřínovou desítku ze Sachrova kopce, kde bydlí, se jí v hlavě tato myšlenka zrodila. Ale k tomu, aby se vše správně a včas zrealizovalo, bylo zapotřebí projednat tuto záležitost ještě s vedením Správy KRNAP, které nakonec dalo tomuto nápadu „zelenou“. Ovšem realizace nebude zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Je zapotřebí udělat těžební zásah v hranicích budoucí číslice „0“ a poté provést podsadbu cílové dřeviny v počtu 3 000 ks/ha, to vše proběhne v letošním roce. Přiřazená číslice „0“ bude mít stejné rozměry jako současná číslice „10“, tzn. o výšce 180 m a vysázené pruhy o šířce 20 – 25 m. A to ještě není vše. V průběhu příštího roku bude proveden, v rámci plánovaných těžeb, těžební zásah – jednotlivý výběr v horní vrstvě porostů v hranicích stávající číslice „10“. Tímto zásahem bude sníženo zakmenění na jednu polovinu a nato bude provedena podsadba v počtu 3 000 ks/ha. Šířka proředěných a podsazených pruhů byla navržena na 20 m.

L. Skrbková, Harrachovský zpravodaj

Jak vznikla harrachovská desítka se ve stručnosti dočtete na stránkách www.stromysvobody.cz.Harrachov je na Facebooku

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS