Zpět      Tisk     Všechny články

Krkonoše na starých rytinách a litografiích

26.6.2017 v 11:07

Sběratel Petr Bergmann sestavil ze svých sbírek místopisné grafiky, starých map a pohlednic výstavu zaměřenou na dobová vyobrazení Krkonoš. Výstava představuje desítky mnohdy unikátních grafik, které ve své většině nejsou veřejnosti známy.

Výstava grafik

Na vyobrazeních předních vedutistů Krkonoš, tedy Tittela, Mattise, Arldta, Blatterbauera, Paynea, Mařáka, Liebschera, Kořistky, Sachse, Knippela a mnohých dalších jsou zachyceny notoricky známé lokality, ale i méně známé a nebo dnes již nepřístupné výhledy na jedinečná horská panoramata, případně zaniklé či zcela změněné boudy a podobně. Výstava nabízí nejen znalcům Krkonoš zajímavé srovnání a umožňuje přehlédnout vývoj našeho nejvyššího a nejrozsáhlejšího pohoří a jeho osídlení v průběhu posledních dvou století.

1. 7. – 27. 8. 2017, Muzeum skla ve Sklárně Novosad, Nový Svět, Harrachov

Výstava je uspořádána při příležitosti vydání stejnojmenné knihy, kterou Petr Bergmann vydal v letošním roce. Soubor zahrnuje přes 200 vyobrazení lokalit od západního cípu Krkonoš počínaje Harrachovem a Novým Světem, až po Žacléř a Trutnov na východě, českou i slezskou stranu Krkonoš, včetně Broumovského výběžku s Adršpachem až po kladskou Hejšovinu, jak bylo pohoří Krkonoš v minulosti vnímáno. Kniha vyšla v březnu tohoto roku trojjazyčně, s českým, polským a německým textem na třech stech stranách.

Muzeum skla ve Sklárně Novosad

Petr Bergmann je umělecký producent a sběratel žijící od roku 2000 na Broumovsku. Sběratelsky se zaměřuje na místopisnou grafiku, staré mapy, pohlednice, regionální literaturu a fotografie Krkonoš a Broumovska. Nově vydaný azvaný Krkonoše na starých rytinách a litografiích je jeho čtvrtou místopisnou publikací a vyšel k Velkému knižnímu čtvrtku 2017. V loňském roce založil zapsaný ústav Institut regionální paměti Broumovska, jehož je ředitelem.


[ dh ]

Sledujte naše Facebookové stránky


Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS