Zpět      Tisk     Všechny články

Mikuláš naděloval i harrachovským seniorům

5.12.2016 v 06:49

Kulturní komise města Harrachov uspořádala již tradiční setkání harrachovských seniorů, které bylo spojeno s mikulášskou nadílkou

Toto setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 1. 12. 2016 v Orea Resortu Sklář, kde byl pro všechny připraven bohatý program a předvánoční pohoštění.

Mikuláš seniorům

Úvodního slova se ujala starostka Eva Zbrojová, všechny přítomné srdečně přivítala a uvedla představení připravené paní Magdalenou Jarošovou a jejími šikovnými svěřenci.Ta s dětmi sehrála koledovou hru z Benecka Jesličkáři, která se všem opravdu líbila. Nato Mikuláš ztvárněný panem farářem Kvapilem diváky obdaroval mikulášskou nadílkou, kterou si pro ně v letošním roce město Harrachov připravilo v podobě kalendářů se sklářskou tématikou a knihy Harrachov obrázky z historie.

Podarování byli diváci také zdobenými perníčky, které pro ně vyrobily děti z mateřské školy a za které jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Zároveň bychom ještě rádi poděkovali kuchařkám ze základní školy, které za pomoci učitelek, žaček a paní starostky napekly cukroví a paní Kristině Hlouškové za vynikající koláč. Tyto sladkosti jsme pak mohli nabídnout návštěvníkům akce spolu s podávaným pohoštěním. Po nadílce ještě následovalo pásmo vánočních koled a ty si s dětmi zazpívali i všichni přítomní. Poté proběhla beseda s Klárou Hoffmanovou, která přítomným představila nejen svá literární díla, ale i kalendář zaměřený na historii sklářství, jehož je spoluautorkou a který byl také součástí nadílky. Zároveň pronesla i svá předvánoční a novoroční přání pro všechny zúčastněné.
Na závěr setkání paní starostka popřála všem hodně zdraví, štěstí a klidu nejen v adventním a vánočním čase, ale i v novém roce.

[ dh

Markéta Novotná

Sledujte naše Facebookové stránky


Mikuláš seniorům Mikuláš seniorům

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS