Zpět      Tisk     Všechny články

Harrachov má vysvěcen zrenovovaný hřbitov

6.11.2016 v 13:07

Město Harrachov opravilo s pomocí dotačních fondů místní hřbitov. V průběhu oprav byla zcela zrekonstruována márnice, opravena hřbitovní zeď, vybudován nový plot na horní části hřbitova a instalovány nové kovové vstupní brány.

K slavnostnímu otevření a vysvěcení hřbitova došlo ve středu 1. listopadu 2016. Před vlastním vysvěcením promluvila k přítomným starostka Harrachova, paní Eva Zbrojová a poděkovala všem, kteří se na renovaci hřbitova podíleli. Jak panu Josefu Slavíkovi, který byl projektantem a vykonával stavební dozor díla, tak stavební firmě Syban Liberec, jejíž zástupci pan Jan Syrovátko a pan Jaroslav Koza se slavnostní akce zúčastnili. Dále pak panu Rozmarinovi z Liberce, který dodal kovové branky, pánům z městské údržby v čele s Jaroslavem Šťástkou a v neposlední řadě také panu faráři Mgr. Ivo Kvapilovi. Poděkovala též obyvatelům Harrachova, za mimořádnou trpělivost, kterou měli, když byli při návštěvách hřbitova omezování stavbou. Paní starostka také zmínila několik zajímavých údajů z historie hřbitova, která se datuje již od roku 1786.  Poté následoval slavnostní obřad svěcení hřbitova.  V promluvě pana faráře nechyběly modlitby, prosby a děkování. Na závěr pan farář v doprovodu ministrantů zrenovovaný hřbitov vysvětil.

  

Celým aktem posvěcení hřbitova provázela hudbou i zpěvem paní Magdalena Jarošová spolu se svými svěřenkyněmi a vytvořili tak díky svým instrumentálním vstupům příjemnou a důstojnou atmosféru této slavnostní chvíle. I přes nepřízeň počasí se aktu vysvěcení zúčastnilo několik desítek harrachovských občanů i občanů z blízkého okolí.

Markéta Novotná

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS