Zpět      Tisk     Všechny články

Ohlédnutí za harrachovskou poutí

19.10.2016 v 08:04

Pouť - každoroční oslava zasvěcení patronu zdejšího kostela - bývala významným a očekávaným dnem v životě farnosti i celé obce

Nejinak tomu bývalo na svátek sv. Václava i v Harrachově. Aby sem však v současné době přijel rodinný cirkus s hadem a velbloudem, desítky pouťových stánků s cukrovinkami, houpačkami, atd...  je úsměvné si jen představit.
Přesto by si však rádi někteří z patriotů a příznivců Harrachova alespoň nějaké povědomí o významu tohoto svátku připomněli. Vzpomeňme např. na loňskou slavnostní mši, výstavku historických předmětů na půdě kostela a na přilehlém prostranství pásmo krajových písniček s vyprávěním a pohádky inspirované krkonošskými večerníčky.
Letos byl pouťový program obdobný. Slavnostní bohoslužby se však, oproti loňsku, účastnilo méně harrachovských věřících a na kulturní program v blízkosti kostela byl pozván dětský prázdninový divadelní soubor Kubíček ze Studence. Zde bylo diváků více - patrně o rodiče a doprovod malých herců. Tito rodičové jsou povětšinou také bývalými  "malými herci z Kubíčku" - vždyť tento prázdninový divadelní soubor letos hraje již pětadvacátou sezónu!
Dvě pohádky podle Františka Nepila hrály děti od 4 do 15ti let, někdy s dospělými posilami, a sklidily zasloužený, nadšený aplaus

  

Domnívám se, že živá účast na slavnostech takovéhoto druhu může do každé pospolitosti leckdy přinést i něco prospěšného. Mimo jiné také nadhled nad obecnými pseudoproblémy a více pochopení a respektu k mínění toho druhého.

poutník ze Studence

[ dh ]


Podzim Harrachovská pouť

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS