Zpět      Tisk     Všechny články

Krakonoš oslavoval českého velikána Járu Cimrmana

17.6.2016 v 08:59

Na slavnosti, které byly letos nově dvoudenní, byli zváni příznivci Cyklostezky Járy Cimrmana, historických i jakýchkoliv bicyklů a poezie Cimrmanovy doby.

Cyklostezkou Járy  Cimrmana


Vítáni ovšem byli i návštěvníci v dobovém oděvu a také všichni, kdo mají rádi laskavý humor, recesi a dobrou náladu.
V sobotu 11. 6. proběhla v Příchovicích slavnost pod Majákem Járy Cimrmana - slavnost k 3. výročí otevření Majáku a muzea.  Na letní scéně bylo možné zažít živé obrazy na počest Cyklostezky Járy Cimrmana, zazpívat si společně se Zdeňkem Svěrákem a dalšími členy divadla Járy Cimrmana.
V neděli 12. 6. započala slavnost v Tanvaldu a to již v 9:30 hodin u kostela sv. Františka z Assisi na Šumburku v přilehlém parku, kde zaznělo úvodní slovo z úst člena Divadla Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka.
Tradiční spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana na velocipedech všeho druhu dorazila ke kostelu kolem hodiny polední. A poté následovala přehlídka 8 měst Mikroregionu Tanvaldska, kde nechyběli ani zástupci Harrachova. Harrachovský průvod vedl Krakonoš společně s rychtářkou města Evou Zbrojovou, které vezl kočár tažený slavnostně vystrojenými koňmi. Za nimi cupitali naši čerti v podání Jany Coufalové a Jaroslava Šťástky, trubači a společně se mnou se stali vlajkonoši ředitelka harrachovské ZŠ Helena Stříbrná a manžel paní rychtářky Zdeněk Zbroj. Průvod zakončoval náš sbor dobrovolných hasičů v čele s jejich velitelem Michalem Bartošem, který se pochlubil harrachovskou historickou stříkačkou z roku 1887. Před publikem promluvil moudrým slovem pán hor a po něm předvedli své umění myslivečtí trubači ze správy KRNAP. Harrachovská přehlídka měla určitě úspěch, o čemž svědčil i zájem přítomných médií. K pohodové atmosféře této akce přispělo i vystoupení orchestru  O. V. J. Dixie nebo Hudby u města Vídně.

Lenka Stehlíková

Další fotografie jsou zde
Harrachov je na FacebookuCyklostezkou Járy  Cimrmana Cyklostezkou Járy  Cimrmana

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS