Zpět      Tisk     Všechny články

Bude Harrachov bohatší o další kulturní památku?

9.3.2016 v 16:31

Kromě reliktu stoupy na drcení křemene, byl zaslán návrh na prohlášení za kulturní památku i na kapli sv. Alžběty s jejím unikátním skleněným zvonem.

Skleněný Zvon
Unikátní skleněný zvon v Harrachově foto: Mgr. M. Ouhrabka

V měsíci únoru jsme obdrželi od ředitele Národního památkového ústavu (NPÚ), pana Krčmáře, skvělé zprávy. Na ministerstvo kultury byl zaslán návrh na prohlášení za kulturní památku relikt stoupy na drcení křemene a hlíny, tj. pro zajištění suroviny pro sklářský kmen a pánve, kde je dochováno i torzo vybavení – dřevěná hřídel, kovové transmise, pastorky a mlecí kameny na drcení suroviny. Důvodem návrhu je, že stoupa na drcení křemene a hlíny tvořila nedílnou funkční součást areálu sklárny. Objekt dotváří historický rozsah a podobu areálu sklárny a navíc se jedná o unikátně dochovanou technologii dokládající historické postupy výroby skla.

A krom reliktu stoupy byl zaslán návrh na prohlášení za kulturní památku i na kapli sv. Alžběty s jejím unikátním skleněným zvonem. Důvodem návrhu v tomto případě je, že kaple tvoří nedílnou a logickou součást historického areálu harrachovské sklárny. A co je dále v kapli tak mimořádného? Oltář, který svým provedením se zrcadly a skleněnými doplňky představuje v rámci regionu naprosto výjimečnou ukázku sakrálního liturgického předmětu. Dále lustry, kdy jeden z nich je v kapli „doma“ a druhý, původně visící v harrachovském kostele sv. Václava, je zde umístěn provizorně. Oba lustry představují jedinečně dochovanou ukázku kvalitního sklářského řemesla, které má v Harrachově svou mnohasetletou tradici. A samozřejmě skleněný zvon, který je z roku 1916. Tento zvon vážící 10 kg a o výšce cca 50 cm  představuje zcela unikátní předmět nejen v rámci Libereckého kraje. Další zajímavostí je, že v něm bije dřevěné srdce obalené kůží. Uvádí se, že obdobný zvon byl také v našem kostele sv. Václava, kde byl však uražen a dochoval se pouze jeho závěs s částí skleněného úchytu.


Věříme, že ke sklárně - panskému domu, brusírně, vzorkovně, včetně movitého zařízení brusírny a vzorkovny přibyde do sbírky kulturních památek i relikt stoupy a kaple sv. Alžběty.


Návrh na prohlášení výše uvedených věcí za kulturní památku vypracovali pracovníci NPÚ – územního odborného pracoviště v Liberci Mgr. Martin Ouhrabka a Mgr. Ivo Habán, Ph.D., za což jim patří veliký dík.

Lenka Stehlíková

Sledujte naše Facebookové stránky


[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS