Zpět      Tisk     Všechny články

Anketa: bezpečnost a kamery

8.2.2016 v 13:40

Vyplněním anketního lístku bychom rádi zjistili, jak vnímáte pocit bezpečí v Harrachově a nutnost pořízení kamerového dohlížecího systému.

kamery

Vzhledem ke zvýšené kriminalitě v oblasti Tanvaldska, kam spadá i město Harrachov, se rada města Harrachova rozhodla pro získání dotace na městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který bude novým pomocníkem při boji proti např. krádežím automobilů, jež znepříjemňují život každoročně několika desítkám návštěvníků našeho města.

Tento kamerový dohlížecí systém bude čítat celkem pět kamer, jejichž moderní technologie umožňuje automatické vyhodnocení registračních značek (RZ) zaznamenaných automobilů, tzn., že dokáže zachytit ve velice vysoké kvalitě RZ daného vozidla.  Jedna z těchto kamer bude mobilní a bude instalována na místo, kde dochází k častým kriminálním jevům. Čtyři stacionární kamery budou umístěné na mezinárodní silnici vedoucí do Polska, tudíž obyvatelé Harrachova se nemusí bát o ztrátu svého soukromí. Součástí žádosti o dotaci na MKDS je i šetření prostřednictvím níže uvedených anketních otázek na zřízení MKDS. Vyplněním tohoto anketního lístku bychom rádi zjistili, jak vnímáte pocit bezpečí v Harrachově a nutnost pořízení MKDS.

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do 12. 2. 2016 do 12 hodin na podatelně MěÚ Harrachov nebo zaslat elektronicky na mistostarosta@harrachov.cz Děkujeme Vám za Váš čas při vyplnění tohoto dotazníku. V případě dotazů se obracejte na pana místostarostu Ing. Jaroslava Čecha tel. č. 724 015 209. Město Harrachov

Lenka Stehlíková

Sledujte naše Facebookové stránky


[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS