Zpět      Tisk     Všechny články

Singltrek v Harrachově?

22.1.2016 v 15:56

Ve středu 20. ledna proběhla v harrachovském hotelu Sklář prezentace pro veřejnost, která se týkala plánovaného projektu s názvem Singltrek v Harrachově.

Singltrek v Harrachově

Této prezentace se ujal tvůrce známého Singltreku pod Smrkem a člověk, jenž přinesl myšlenku úzkých stezek pro terénní cyklistiku do Česka -  Tomáš Kvasnička.

Tomáš Kvasnička přítomné v úvodu seznámil s terminologií a vysvětlením rozdílu mezi Singltrekem a Floutrejlem. Pojmem Singltrek je označována vrstevnicová stezka s mírnými sklony a terénními vlnami, jejíž hlavním kritériem je citlivost k přírodě a k lesnímu prostředí a řadí se mezi měkké infrastruktury cestovního ruchu. Floutrejl je termín pro infrastrukturu stezek, které jsou vázané na přepravu lanovou dráhou a jsou zacílené především na začátečníky. Nicméně oba druhy těchto stezek se plánují a realizují tak, aby fungovaly v souladu s přírodou, krajinou a místními lidmi a mohla je využívat široká škála uživatelů. Ve zkratce se dá i říci, že se jedná o fenomén aktivního životního stylu zaměřeného na zážitky, který může být dobrým nástrojem rozvoje cestovního ruchu pro letní sezonu. Dobrým příkladem může být vybudovaný Singltrek pod Smrkem, jenž každoročně navštíví až kolem 50 tis. vyznavačů této jednostopé, přírodě blízké rekreační stezky pro terénní cyklistiku.

Na tuto prezentaci přijali pozvání pracovníci KRNAPu (Mgr. Petra Šťastná z oddělení ochrany přírody, Ing. Antonín Blomer – vedoucí územního pracoviště Harrachov) včetně ředitele Ing. Jana Hřebačky, dále ředitel harrachovského sportovního areálu Ing. Jiří Krejčí, předseda Sportovní komise v Harrachově Daniel Beneš, předseda Sdružení cestovního ruchu v Harrachově Vítek Poledno, který byl jedním z hlavních iniciátorů celé akce společně s místostarostou Ing. Jaroslavem Čechem. Cílem této prezentace bylo vyhodnotit možnosti vybudování Floutrejlu a Singltreku  v Harrachově a zároveň tento úmysl představit v konkrétnějším formátu i veřejnosti. Co se týče přístupu k tomuto projektu ze strany KRNAPu, je víceméně kladný, byly však zmíněny výhrady k některým plánovaným úsekům, které zasahují do území, kde je mapován výskyt vzácné krkonošské fauny a flóry. Avšak sám ředitel Jan Hřebečka přislíbil pomoc s vytrasováním vhodných lokalit, kde nebude problém s přísným režimem ochrany přírody. Zároveň při této příležitosti posvětil možnost vybudování Singltrekových stezek v oblasti Rybárny a Hřebínku, kde bychom se mohli realizace tohoto projektu dočkat již v dohledné době, avšak s předpokladem, že se podaří sehnat potřebný finanční obnos.Dále zde bylo zmíněno i upozornění na těžbu dřeva, která v případě napadení lesa kůrovcem je nutná bez ohledu na to, zda tímto úsekem vede trasa Singltreku či nikoliv. Ani ředitel Sportovního areálu v Harrachově Jiří Krejčí se nebrání projektu Singltreku a nabídl možnost výpomoci při samotné realizaci. Rozsah této výpomoci bude znám až při předložení konkrétní vize tohoto projektu. Paní starostka Eva Zbrojová vyjádřila též podporu vybudování Singltreku v Harrachově, ale jako největší problém vidí sehnat finanční prostředky na samotnou realizaci a poté údržbu stezky. Jenom pro představu, částka potřebná k vybudování Singltrekové stezky se pohybuje až do výše 400 tis. na 1 km trasy v případě stavby svépomocí, v opačném případě se tato částka může vyšplhat až na dvojnásobek.

Už nyní je jasné, že cesta k realizaci tohoto projektu bude trnitá, nicméně výzva je to obrovská a budeme věřit, že i u nás v Harrachově se v brzké budoucnosti budeme moci pochlubit aktivitou s názvem „Singltrek v Harrachově.
Lenka Stehlíková

Singltrek pod Smrkem
Dobrá zpráva pro fanoušky Singltreku
Sledujte naše Facebookové stránky


přednáška - J. Čech + T. Kvasnička

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS