Zpět      Tisk     Všechny články

V Harrachově se narodilo pět dřevěných Krakonošů

29.7.2015 v 07:58

Od 22. do 25. července v areálu pensionu Bílá voda proběhl již druhý ročník akce s názvem Svatoanenské dřevosochání.

Dřevosochání

Pět dřevosochařů, kteří k nám přijeli z různých koutů naší republiky, měli letos za úkol vyhotovit z kusu dřeva borovice vejmutovky pět Krakonošů. Se zadaným úkolem se poprali statečně a tak měli návštěvníci akce možnost vidět pětici zdařilých děl v podobě pánů hor – Krakonošů. Každý z dřevosochařů zapojil do práce nejen svou fantazii, ale i srdce, což se odrazilo i ve výsledku jejich práce.

Dřevosochání

V sobotu, kdy bylo vyvrcholení celé akce, na návštěvníky čekala nejen dražba ze dřeva zrozených Krakonošů, ale i doprovodný program s vrchlabskou kapelou Vacancy či sokolnickou ukázkou, kdy zde Milan Straka ze Sychrova předvedl divákům skvělou show se svými dravci – rarohy, orly, káňaty či výrem velkým, který nemusel předvádět útok na kořist jako jeho ptačí kolegové, ale na rozdíl od nich si užíval pohlazení od desítek diváckých rukou. Největším překvapením akce byla samotná dražba, kdy zde byli draženi pouze tři Krakonošové, zbylí dva byli vybraní zastupiteli města jako budoucí vítací portály při vjezdu do města Harrachova. Tyto zmíněné tři postavy, které byly určeny k dražbě, vydražil jeden zájemce. Ne, že by ostatní neměli zájem, naopak, ale jelikož jeho nabídka byla ve všech případech nejvyšší, získal kompletní trojici. A kdeže budou mít v Harrachově zrození Krakonošové nový domov? Na druhé straně Krkonoš – ve Velké Úpě na Vlašských boudách. Rodina, která se stala majiteli Krakonošů, má prý trojku symbolickou – tři děti, tři psy a teď jim přibyli tři Krakonošové (na fotografii vpravo). Odpolední program dřevosochaři opět i letos zpestřili paní starostce a panu místostarostovi, kdy na ně připravili úkol, který spočíval v sestavení hlavolamu. Úkol byl splněn a paní starostce zůstala na letošní ročník dřevosochání památka, jež jí má sloužit k úniku od starostí a stresu.

Letošní ročník Svatoanenského dřevosochání se vydařil a jsem moc ráda, že jsem na něm mohla opět spolupracovat s partou pohodových lidí. Poděkování patří především Ditě a Honzovi Čermákovým, kteří mi opět umožnili uspořádat akci v areálu jejich pensionu, připravili občerstvení pro příchozí a po celou dobu se vzorně starali o dřevosochaře, Jirkovi Vorlíčkovi z Husqvarny, dřevosochařům – Josefu Florecovi, Radku Pluháčkovi, Hubertu Bartákovi, Standovi Cibulkovi a Míru Grossovi, dále Danu Skrbkovi za fotky, Danu Hlouškovi za plakáty, Karlu Hanušovi za převoz Krakonošů, kapele Vacancy z Vrchlabí, sokolníkovi Milanu Strakovi, studentům - trubačům z lesnické školy v Trutnově, Petru Novosadovi za zapůjčení stanu a samozřejmě také vedení města Harrachova za podporu, která vedla k realizaci akce a naší městské údržbě za přípravu zázemí pro návštěvníky.
Lenka Stehlíková

Sledujte naše Facebookové stránky


Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání
Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání
Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání Svatoanenské dřevosochání

[ dh ] Fotografie (Dan Skrbek)

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS