Zpět      Tisk     Všechny články

70. výročí konce 2. světové války

11.5.2015 v 14:30

Ve čtvrtek 7. května se v odpoledních hodinách v harrachovské základní škole slavilo významné výročí, a to 70. let od konce 2. světové války.

Ve čtvrtek 7. května se v odpoledních hodinách v harrachovské základní škole slavilo významné výročí, a to 70. let od konce 2. světové války. Na programu, který zahájila svým projevem naše paní starostka a paní ředitelka ZŠ Helena Stříbrná, se podílely i samy děti, které ze svých výtvarných a slohových prací na téma holocaust a osvobození k této příležitosti prostory školy obohatily výstavkou svých děl. K vidění zde byly i fotografie z dob válečných a poválečných a nechyběla zde chybět ani beseda s pamětníky, kteří všechny přítomné svým poutavým vyprávěním přenesli do dob, kdy byli i oni součástí těchto událostí. Jedním z těchto pamětníků byl i Ing. Ludvík Šablatura, který se na podzim roku 1944 zapojil do odbojové skupiny Beta a stal se tak účastníkem národního boje za osvobození. V březnu roku 1945 byl zatčen gestapem a vězněn v Ostravě, Brně a internačním táboře v Mirošově. Po válce vystudoval střední školu lesnickou v Hranicích na Moravě a posléze i Vysokou školu zemědělskou, obor lesnictví v Brně a začal se věnovat sportu – severské kombinaci, kde se vypracoval až na reprezentanta akademického národního družstva.
Za jeho zásluhy mu bylo presidentem Československé republiky v roce 1947 uděleno uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu a byla mu též udělena čs. vojenská medaile za zásluhy II. stupně.
V témže roce mu byl ministrem národní obrany udělen dík a uznání za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození československé republiky a takto by se dalo pokračovat dále.
A na tyto skutky se nezapomíná ani v dobách dnešních, například v  roce 2000 byla panu Šablaturovi ministrem obrany ČR udělena pamětní medaile k 55. výročí konce II. světové války za účast v boji za národní osvobození v letech 1939 – 1945 a v roce 2005 mu Ministerstvo obrany ČR vydalo potvrzení o udělení pamětního odznaku k 60. výročí ukončení 2. světové války.

Druhým pamětníkem, který byl k této příležitosti do školy pozván, byl Jiří Hendrych. Pan Hendrych prožil konec druhé světové války jako devítileté dítě, takže vyprávěl své zážitky této doby z pohledu dítěte, které nebyly sice tak dramatické, jako v případě  vyprávění pana Šablatury, ale byly zcela jistě neméně zajímavé.

V průběhu oslavy nechybělo ani překvapení, které si pro pana Šablaturu připravily děti a to v podobě zazpívané pochodové písně s názvem Mirošovský tábor, ke které napsal slova právě pan Ludvík Šablatura. Po posledních slovech písně v podání harrachovských dětí, bylo z tváře pana Šablatury znát, že byl mile překvapen a dojat. Na konci besedy dostaly prostor opět děti, ty měly příležitost oba pány vyzpovídat, čehož využily v maximální možné míře a mnohdy padaly dotazy, které vyloudily všem úsměvy na tvářích.

I přesto, že v některých z nás tato doba vyvolává rozporuplné pocity, neměli bychom zapomínat na to, že je to součást naší minulosti, kterou nelze vymazat. A my, kteří slýcháme příběhy válečné a poválečné z úst pamětníků, bychom si měli mnohem více vážit toho, že žijeme v době, v které žijeme.

Za Město Harrachov, Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu a propagace

Harrachovský Facebook »


70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk 70. let od konce 2. světové válk70. let od konce 2. světové válk

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS