Zpět      Tisk     Všechny články

Harrachov získal certifikát kvality služeb

13.2.2015 v 10:56

Město Harrachov je od 6. února pyšným majitelem certifikátu Českého systému kvality služeb a to konkrétně ve službách pořádání společenských akcí, v harrachovském případě se jedná o akci Svatoanenské dřevosochání.

Harrachov

Město Harrachov je od 6. února pyšným majitelem certifikátu Českého systému kvality služeb (dále jen ČSKS) a to konkrétně ve službách pořádání společenských akcí, v harrachovském případě se jedná o akci Svatoanenské dřevosochání. A co se vlastně skrývá za pojmem Český systém kvality služeb? Jedná se o nástroj, který významným a systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování a rozvoji kvality v oblasti cestovního ruchu. Majitelem tohoto systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Organizace, které tento certifikát obdrží, získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce zaměstnanců dané organizace. Tento systém již několik let spolehlivě funguje např. v Německu, Švýcarsku, Francii nebo Velké Británii, kde přispívá k dosažení cíle v podobě poskytování služeb nejvyšší kvality v oblasti cestovního ruchu. Tento systém vznikl v ČR i z důvodu neustálého tlaku konkurenčního prostředí okolních států, které patří mezi jedničky v nabízených službách v oblasti cestovního ruchu a na tento, pro nás nepříznivý trend, musela nastat reakce v podobě ČSKS, s jejíž pomocí by mohlo dojít k zásadnímu obratu.

A jaký je proces k získání tohoto certifikátu? Každý ze zájemců o tento certifikát musí mít svého Trenéra kvality ČSKS, který se stane trenérem teprve po úspěšném absolvování školení pořádaným Centrem pro školení a regionální koordinaci, kde získá nejen certifikát Trenéra kvality ČSKS, ale naučí se porozumět i zásadám managementu kvality v cestovním ruchu a následně je aplikovat ve své organizaci v praxi. Tento trenér poté dovede organizaci k certifikátu tím, že zpracuje vizi, stanoví kroky procesů a vykonávané činnosti v jednotlivých krocích procesu poskytovaných služeb a poté už čeká na výsledky schvalovacího procesu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

V tuto chvíli se může pyšnit certifikátem Českého systému kvality služeb 178 organizací v ČR a jsem velice ráda, že mezi ně patří i město Harrachov. V této souvislosti nesmím opomenout poděkovat především mé regionální koordinátorce ČSKS, Bc. Radce Soukalové, která byla naší skupině výbornou školitelkou a pomocnou rukou při získání vytouženého certifikátu.


Za Město Harrachov
Lenka Stehlíková
referentka cestovního ruchu a propagace a Trenér kvality I. stupně ČSKS

 

Svatoanenské dřevosochání 2014
Harrachovský Facebook »[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS