Zpět      Tisk     Všechny články

Advent začal, vánoční strom byl rozsvícen

2.12.2014 v 11:57

Na poslední listopadovou neděli připravila kulturní komise Adventní odpoledne, keré bylo, jako už tradičně, doprovázeno kulturním programem.

Advent - Harrachov

Kulturní komise města Harrachova připravila pro občany města a jeho návštěvníky rozsvícení vánočního stromu, které se uskutečnilo v neděli 30. listopadu v 16.00 hodin v parku před městským úřadem Harrachov. Již od třetí hodiny odpolední byl připraven za doprovodu vánočních koled malý vánoční trh Harrachováků a o hodinu později vystoupily děti z mateřské školky a žáci základní školy. K vidění byl i živý betlém. Adventním podvečerem provázela laskavým hlasem sopranistka Jana Štěrbová, která nakonec akce zazpívala. Vánoční strom kouzelným mávnutím rozsvítil pán hor Krakonoš.

Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří pro vás společně se mnou toto příjemné adventní setkání připravili nebo alespoň přišli v den adventu pomáhat, a to jsou kluci z naší rychlé roty: Jarda Šťástka (i v roli Josefa), Josef Tulka, Pavel Sklenář a Vladimír Hanák, Jiří Dvořáček, dále Lenka Stehlíková, Vladislava Polyáková (v roli Panny Marie), Oldřich Jakubec a Jaroslav Čech (tomu moc děkuji za zapůjčení oveček do betlému), Eva Zbrojová, Michael Beneš (Krakonoš), Petr Bališ, Jana Draslarová, Milan Stříbrný (zvukař), Jana Štěrbová (zpěv a moderování). Děkujeme za připravený program s dětmi, učitelkám Martině Horáčkové, Jitce Schoberové, Lucii Remerové a Petře Jiroušové. Velké díky patří panu Oldřichu Jakubcovi, který sponzorsky daroval a připravil čaj a výborný svařák a hospodyňkám, které sponzorsky přispěly tím, že upekly něco dobrého. Jmenovitě: Eva Zbrojová, Šárka a Daniel Hlouškovi, paní Pleskačová, paní Šrotýřová, Ivana Špalková, rodina Nüsserová, Stanislava Slavíková, Lucie Slavíková, Petra Procházková a ze ZŠ paní Berková, paní Patočková a paní Vetrová.

Dobrovolné příspěvky, které jste za pití a pečivo dávali, budou věnovány dětem z harrachovské MŠ a ZŠ. Díky vám si tak děti rozdělí celkem 10 222 Kč.

Radka Bališová Zamlarová


Video od pana Klimka


Harrachovský Facebook »


Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově
Advent v Harrachově Rozsvícení vánočního stromu Advent v Harrachově

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS