Zpět      Tisk     Všechny články

Eva Zbrojová je opět starostkou Harrachova

6.11.2014 v 15:57

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova se konalo dne 5.11.2014 v hotelu OREA Vital Hotel Sklář Harrachov

Město Harrachov má patnáctičlenné zastupitelstvo města a pětičlennou radu města, která je složena ze starostky, místostarosty a tří zvolených zastupitelů. V čele města Harrachova stojí starostka a jeden uvolněný místostarosta. Ze zastupitelstva byl řádně omluven Ing. Jiří Krejčí. Všichni ostatní zvolení zastupitelé složili slib člena zastupitelstva obce a jejich mandát je platný. Starostkou města byla jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli zvolena paní Eva Zbrojová, navržená kandidátka se hlasování zdržela.

Místostarostou města byl zvolen Ing. Jaroslav Čech počtem 10 hlasů, proti tři hlasy a zdržel se navržený kandidát.
Do rady města byli navrženi tito kandidáti: Ing. Jiří Krejčí, Ladislav Kyncl, Václav Tondr a Ing. Stanislav Slavík. Převahou hlasů se členy rady města stali Ladislav Kyncl, Václav Tondr a Ing. Stanislav Slavík. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří Krejčí, předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Tomáš Ploc. Členové jednotlivých výborů budou voleni na příštím zasedání ZM. Zastupitelé města Harrachova počtem všech přítomných hlasů odhlasovali stanovené odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. b) a písm. n) zákona o obcích dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb..

Představitelé Města Harrachova pro volební období 2014 – 2018

  • starostka města: Eva ZBROJOVÁ
  • místostarosta města: Ing. Jaroslav ČECH
  • členové rady města: Ladislav KYNCL, Ing. Stanislav SLAVÍK, Václav TONDR
  • zastupitelé města: Daniel BENEŠ, Jiří ČERNÝ, Alena JÍCHOVÁ, Ing. Jiří KREJČÍ, Lucie KUČEROVÁ, Tomáš PLOC, Petra PROCHÁZKOVÁ, Hubert RIEGER, Ing. Helena STŘÍBRNÁ, Mgr. Tomáš VAŠÍČEK
Zpracovala: Radka Bališová Zamlarová, tajemnice


Harrachovský Facebook »


Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova Ustavující zasedání Zastupitelstva města Harrachova

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS