Zpět      Tisk     Všechny články

Veverky navštívily Vrabčáky

13.10.2014 v 14:42

Rozhodně nejde o nějaký zoologický meeting, ale o česko-polský projekt, který v praxi vypukl 22. září, kdy patnáct harrachovských předškoláčků (třída s názvem Vrabčáci) navštívilo naše polské sousedy.

A to konkrétně město Jelení Góru v rámci společného projektu s názvem „Česko – polští předškoláci nejsou jen tak ledajací“!, který se konal v rámci konání oslavy Dne předškolních dětí. A na oplátku jeleniogorští předškoláci (třída s názvem Veverky) přijeli navštívit v pondělí 6. října harrachovské děti.

Pro všechny děti byl připraven společný dopolední program v podobě výtvarné soutěže s názvem „Namalujeme naše sousedy“. Takže během tohoto česko-polského dopoledne vzniklo přes čtyřicet skutečně originálních dílek, kde bylo znát zapojení bezedné dětské fantazie. Výtvarná díla harrachovských dítek budou vystavena na Městském úřadě v Jelení Góře a na ta polská se můžete podívat v budově našeho úřadu. Navíc naše děti pro malé polské sousedy připravily překvapení v podobě masek, které si malí předškoláci, opět za použití své fantazie, vybarvili. A výsledkem byly dvě místnosti plné veselých motýlků, veverek a koťat.

Návštěva polských dětí byla zakončena vydatným obědem, prohlídkou sklárny a skokanských můstků, na které se předškoláci obzvláště těšili, takže zde je jasný důkaz, že skokům na lyžích fandí nejen ti velcí Poláci.

A ptáte-li se co cílem takovéhoto projektu? Odpověď je velice snadná. Navázat nové kontakty formou zábavy, integrace a názorná ukázka toho, že jazyková bariéra nemusí být nutnou překážkou v navázání přátelství. A zde bylo opravdu vidno, že děti svou bezprostředností nemají s ničím takovým sebemenší problém. .

Ráda bych tímto poděkovala za spolupráci kolektivu MŠ Kamínek, Petru Novosadovi a panu Ladislavu Zýkovi.
Za Město Harrachov,
Lenka Stehlíková,
referentka cestovního ruchu a propagace.

MŠ kamínek


MŠ KamínekMŠ Kamínek MŠ Kamínek

[ dh ] Tento projekt byl spolufinancován z fondu Euroregionu Nisa.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS