Zpět      Tisk     Všechny články

Dva nové mosty v Harrachově

13.11.2013 v 11:42

V Harrachově se už jezdí přes dva nové mosty překlenující říčku Milnici a řeku Kamenici. Most umožňující jízdu na nádraží Mýtiny je 10,77 m dlouhý a 11 m široký.

Nový most

V Harrachově se už jezdí přes dva nové mosty - říčku Milnici a řeku Kamenici

Nový most

Mosty přes říčku Milnici a přes řeku Kamenici v Harrachově otevřeli v úterý 12.11. 2013 krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, starostka města Eva Zbrojová, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička a jednatel zhotovitelské firmy SDS EXMOST spol. s r. o. Pavel Jankůj.

Mostní díla přišla celkem téměř na 10 miliónů Kč bez DPH. Most umožňující jízdu na nádraží Mýtiny je 10, 77 m dlouhý a 11 m široký. „Čekala nás demolice stávajícího mostu, založení nového mostu na mikro pilotech, betonáž opěr a křídel, betonáž nové předpjaté mostní konstrukce, provedení nových betonových říms a osazení zábradlí na závěr zádlažba koryta včetně kamenného záhozu,“ popsal pětiměsíční stavbu ředitel KSS LK s tím, že most stál 4,525 miliónu Kč.

Nový most

Obdobné práce probíhaly i na druhém mostě přes Kamenici dlouhém 32, 82 m a širokém 9 m, který vede na centrální parkoviště. Navíc podle Jasna Růžičky bylo nutné částečně demolovat i opěry mostu. Cena dosáhla výše 5,350 miliónu Kč.

Děkuji všem, kteří oba mosty postavili. V prvním případě se nám zjednodušila veřejná autobusová doprava k nádraží. Žel, na druhý most navazuje dosti poničená silnice, věřím, že se v dohledné době najdou peníze i na opravu vozovky,“ řekla mimo jiné starostka Eva Zbrojová. „Obě stavby byly financovány z mostního úvěru,“ připomněl Vladimír Mastník.


[ dh ] zdroj: kraj-lbc.cz

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS