Zpět      Tisk     Všechny články

Odhalení zrekonstruované sochy sv. Jana

18.9.2013 v 08:56

V sobotu 21. 09. 2013 dojde ke slavnostnímu odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého v novém hávu. Tento významný okamžik započne v 10:00 hodin za přítomnosti harrachovského faráře Ivo Kvapila, který sochu posvětí.

V roce 2012 uplynulo již 170 let od doby, kdy byla v Anenském údolí postavena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž součástí je i vyústění, dle pověsti, léčivého pramene. A právě i při příležitosti tohoto výročí se vedení města rozhodlo, že by si socha sv. Jana Nepomuckého zasloužila již potřebnou opravu. Proto dne 24. 09. 2012 byla oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek byl použit na opravu této sochy včetně jejího podstavce.

 

Podstavec pro Sv. Jana
Zpět na upravený podstavec bude socha usazena v sobotu 21. 09. 2013

Finální práce na rekonstrukci budou dokončeny v těchto dnech a už v sobotu 21. 09. 2013 dojde ke slavnostnímu odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého v novém hávu. Tento významný okamžik započne v 10:00 hodin za přítomnosti harrachovského faráře Ivo Kvapila, který sochu posvětí. Poté bude následovat celodenní kulturní program u pensionu Bílá voda (odskokprogram) , který se nachází v bezprostřední blízkosti sochy světce Jana Nepomuckého.

 

Dne 31. 8. 2013 byla tato veřejná sbírka ukončena s tímto výsledkem:
Stav na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel: 19.550,- Kč
Stav pokladničky: 12.643,- Kč

Oprava sochy sv. Jana + jejího podstavce konkrétně zahrnovala tyto úkony, které vykonal harrachovský umělecký kovář Jan Krajčovič ve spolupráci s turnovským akademickým sochařem Jaroslavem Markem:

  • Odstranění starého nátěru sochy
  • Vymodelování ruky a kříže a následné odlití do litiny
  • Sesazení a svaření jednotlivých dílů
  • Provedení povrchové úpravy (nátěr) sochy včetně patinace
  • Očištění podstavce, který je tvořen z rulových kvádrů, vyčištění a vysekání spár, osazení chybějících kamenů v zadní části a celkové vyspárování

L. Stehlíková

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS